Kompetens Direkt - Akademisk fortbildning för dig i arbetslivetAkademikerförbundet SSR och Lunds universitet har sedan 2006 gemensamt tagit fram ett antal skräddarsydda vidareutbildningar på akademisk nivå riktade just till förbundets medlemmar inom ramen för samarbetet Kompetens Direkt. Medlemmar anmäler sig till rabatterat pris. Utbildningarna är även öppna för yrkesverksamma som inte är medlemmar i Akademikerförbundet SSR.

Nätkurser - att läsa på distans

Våra kurser är gjorda för att du ska kunna läsa dem var och när du vill! Därför är kurserna upplagda för att vara så flexibla och tillgängliga som möjligt. Till din hjälp finns föreläsningar, kurslitteratur och olika slags övningsuppgifter. Videoföreläsningar med fakultetens pedagoger finns tillgängliga på kurshemsidorna dygnet runt, så att du som student kan studera när det passar dig. Under kursens gång kommer du att ha tillgång till självrättande prov, och även få göra ett antal problembaserade uppgifter. Samtliga uppgifter får du rättade med poäng, typsvar och personlig kommentar från lärarna på kursen. Vissa uppgifter är obligatoriska och ger högskolepoäng, medan andra uppgifter är frivilliga och enbart till för extra övning.

Kurserna är upplagda för deltidsstudier för att du ska kunna arbeta eller läsa andra kurser samtidigt. Det förekommer inga sammankomster förutom den avslutande tentamen, vilken hålls i Lund, Helsingborg och Stockholm.

Samtliga kurser omfattar 15 högskolepoäng och ges under både höst- och vårterminer. Kurserna är på grundnivå, och det krävs inga förkunskaper i juridik för att kunna läsa dem. 


Juridisk introduktionskurs - JIK
Juridisk introduktionskurs (JIK) är en introducerande kurs till juridiken, som behandlar flertalet olika rättsområden och låter dig som student prova på allt ifrån familjerätt till straffrätt, och mycket däremellan.

Anmäl dig här

Arbetsrätt
Kursen i Arbetsrätt är en grundkurs inom juridiken, i ämnet arbetsrätt. Kursen behandlar alla grundläggande delar av arbetsrätten, från kollektivavtal till avsked och allt däremellan.

Anmäl dig här

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess
Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållandet mellan staten och individen.

Anmäl dig här

Immaterialrätt
Kursen ger grundläggande kunskap om den svenska rättsordningen och du får stifta bekantskap med grundläggande regler och begrepp på immaterialrättens område. Exempel på moment som kommer att behandlas på kursen är upphovsrätt, patent, mönster/design och varumärken, utöver detta får du lära dig en metod för juridisk problemlösning.

Anmäl dig här

Läs om samarbetet mellan Akademikerförbundet SSR och Lund University Commissioned Education på www.akademssr.se/kompetensdirekt


Tillbaka

Innehållsansvarig: Emma Holm
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Lund University Commissioned Education

Uppdaterad: 2014-09-04

För information gällande samarbetet mellan Akademikerförbundet SSR och Lund University Commissioned Education, kontakta:

Christer Ekdahl, Lund University Commissioned Education, christer.ekdahl@education.lu.se

Jenny Grenander, Akademikerförbundet,
08-617 44 07, 0727-14 44 07
Jenny.grenander@akademssr.se

 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00