Medarbetare

Den primära resursbasen utgörs av Lunds universitets omkring 6000 undervisande personal. Avdelningen leds av följande nyckelpersoner.


Tillbaka

Sidansvarig: Viveca Landelius
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: LUCE 

 

Uppdaterad: 2014-02-06

Susanne Norrman

Tel:
+46462220755

E-post:
susanne.norrman
@education.lu.se


 

Susanne Norrman är tf Avdelningschef och har arbetat på Lund University Commissioned Education sedan starten 2001.

Susanne arbetar nu främst med utveckling av Lunds universitets internationella uppdrags- utbildningar, dels de som är finansierade av Sida, men också ett växande antal förfrågningar från utländska företag och myndigheter som vill köpa utbildning från Lunds universitet.

 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00