Lärarlyftet II uppdragsutbildning

Lärarlyftet II löper från 2012 till 2016. Satsningen riktar sig till dig som är anställd lärare med lärarexamen, som undervisar i ämnen som du saknar behörighet i. Våra utbildningar är uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.


Lärare som saknar behörighetsgivande examen och undervisar på en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning kan, genom beslut som träder i kraft 2014-04-01, söka denna kurs. För dessa deltagare gäller inte kravet på behörighetsgivande examen, men kursens övriga förkunskapskrav måste vara uppfyllda. Kursen leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. Huvudmannen ska godkänna deltagandet via särskild blankett.

Urval bland behöriga deltagare sker genom lottning om kurserna når maxantal.

Kursanmälan

För VT15-kurserna tar vi emot sena anmälningar fram till kursstart. Klicka på länkarna nedan för kursinformation och anmälan.


Kurser våren 2015

Lunds universitet erbjuder fem kurser inom Lärarlyftet:

Fysik för lärare i åk 7-9, 45hp (1-45 hp)

Fysik för lärare åk 7-9, 30hp (16-45 hp)

Svenska som andraspråk för lärare som undervisar i Utbildning i svenska för invandrare, 30 hp (1-30 hp)

Svenska som andraspråk för lärare som undervisar i Utbildning i svenska för invandrare, 15hp (16-30 hp)


Blankett för huvudmannens godkännande

 
Observera
att huvudmannens godkännande krävs för lärare som undervisar i ämnen de saknar behörighet för.

Huvudmannens godkännade (blankett)


Läs mer om Lärarlyftet på Skolverkets webbplats


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-11-27

AB
Kontakt

Vid frågor angående kurserna och för information om ansökan eller om våra utbildningar, var god kontakta:

Joanne Hurman

tfn 046-222 07 51

E-mail: 

Joanne.Hurman@education.lu.se

Övrig kontakt

Alexandra Hertz

Ansvarig för offertskrivning och kontakt med Skolverket
E-mail: alexandra.hertz@education.lu.se 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00