Lärarlyftet II uppdragsutbildning

Våra utbildningar är uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

Lärare som saknar behörighetsgivande examen och bedriver undervisning i en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning kan, genom beslut som träder i kraft 2014-04-01, söka denna kurs. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen, men kursens övriga förkunskapskrav måste vara uppfyllda. Kursen leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. Huvudmannen ska godkänna deltagandet via särskild blankett som finns att ladda ner från Skolverkets hemsida (www.skolverket.se/lararlyftet).

Ansökningsperiod: den 16 september - 15 oktober 2013. Ansök via antagning.se.

Våren 2014

Fysik för lärare i åk 7-9, 30hp (16-45)

Anmäl dig direkt på antagning.se

Fysik för lärare åk 7-9, 15hp (31-45 hp)
Anmäl dig direkt på antagning.se

Svenska som andraspråk för lärare i gymnasieskolan

Svenska som andraspråk för lärare som undervisar i Utbildning i svenska för invandrare

Antagningen

Observera att huvudmannens godkännande krävs för lärare som undervisar i ämnen de saknar behörighet för.

Huvudmannens godkännade (pdf, blankett)

Läs mer om Lärarlyftet på Skolverkets webbplats

Hösten 2013

Läs mer om Lärarlyftet här

För frågor, kontakta Joanne Hurman på joanne.hurman@education.lu.se.

Se Skolverkets webbplats om Lärarlyftet II

Lunds universitets utbildningar Lärarlyftet II 2012 och 2013

Våren 2012

Svenska som andraspråk för lärare i gymnasieskolan, 30hp (61-90)

Svenska för lärare i gymnasieskolan, 30hp (91-120).

Hösten 2012

Fysik för lärare åk 7-9, 15hp (31-45)
Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15hp (31-45)

Våren 2013

Fysik för lärare åk 7-9, 45hp (1-45)

Antagningen


Matematik för lärare gymnasiet, 30hp (61-90)

Antagningen

 

 

  


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-03-18

AB
Kontakt

Vid frågor angående kurserna och för information om ansökan eller om våra utbildningar, var god kontakta:

Joanne Hurman

tfn 046-222 07 51

E-mail: 

Joanne.Hurman@education.lu.se

Övrig kontakt

Alexandra Hertz

Ansvarig för offertskrivning och kontakt med Skolverket
E-mail: alexandra.hertz@education.lu.se 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00