Medarbetare

Den primära resursbasen utgörs av Lunds universitets omkring 6000 undervisande personal. Avdelningen leds av följande nyckelpersoner.


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-02-06

Viveca Landelius
Viveca Landelius

Lund University Commissioned Education - universitetets avdelning för uppdragsutbildning
E-post: viveca.landelius@education.lu.se
Tfn: 046-22 20724

Viveca Landelius arbetar med information, layout, annonser, trycksaker, mässor, seminarier/work shops och Kunskapsveckan i Lund.

Viveca har tidigare under många år arbetat i näringslivet, bland annat centralt inom Forskningsbyn Ideon och varit biträdande driftchef på Bomässan Bo01 i Malmö.

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00