Svenska soldater till fredsstyrka utbildas i socialantropologi

Sedan början av oktober har Sverige en insatsstyrka, IA06, stationerad vid Södra skånska regementet P 7 i Revingehed. 150 unga män och kvinnor står beredda att med kort varsel rycka in för att upprätthålla fred i någon av världens konflikthärdar. Kraven på dem som sänds ut är mycket höga, i dag räcker det inte att kunna hantera ett vapen. I samarbete med Avdelningen för Socialantropologi vid Lunds universitet har soldaterna utbildats i kulturella relationer, identitet och etnicitet – begrepp som ska hjälpa dem att bättre möta och förstå främmande kulturer.
- Vi utbildar framtidens soldater och ser detta som nyckeln till framgång, säger regements-chef Lars Hammarlund.

På Camp Gripen, en by av gråmålade metallbaracker huserar soldaterna i IA06 (Insatsförband i Armen, sjätte). Sju dagar efter given order ska de stå redo i en hamn eller på en flygplats för att rycka in i länder som exempelvis Afghanistan, Kongo, Sudan och Kosovo.
De är pionjärer, det första förbandet i Sverige bestående av anställda soldater med kontrakt på 2 år. Ungefär hälften av dem har tidigare internationell erfarenhet, en fjärdedel kommer direkt från värnplikten medan övriga sökt sig tillbaka efter en tid i det civila.

Parallellt med sin utbildning i väpnad strid läser 150 soldater också kursen Cultural Perspectives som ges av Lunds universitet i regi av Lund University Education. Föreläsningar och självstudier på distans varvas med praktiska övningar.

- P 7 var sedan tidigare ledande inom Försvarsmakten på distansbaserad undervisning och vi ville gå vidare inom området. Lunds universitet kunde skräddarsy utbildningar efter våra speciella behov. Lärarna har varit väldigt flexibla och visat förståelse för våra villkor, säger regementschefen Lars Hammarlund.

Lars Hammarlund, regemetschef på Södra Skånska Regementet på Revingehed.
För Försvarsmakten är det centralt att soldaterna i internationella insatsstyrkan är välutbildade och redo på alla plan. Varje enskild soldats handlingar i en konfliktzon kan få stora återverkningar för hela FN.
Utbildningen Cultural Perspectives innehåller en grundläggande orientering i begrepp som kultur, identitet, etnicitet och konflikthantering.

- Tanken är att ge en djupare förståelse för bakgrunden till de konflikter som i dag härjar ute i världen, varför uppstår de och varför är motsättningarna så svåra att överbrygga, säger Ulf Johansson-Dahre, utbildningsansvarig och studierektor vid Avdelningen för Socialantropologi.
Kursen som ger 2 akademiska poäng kompletteras därefter med valbara specialkurser som exempelvis områdesfördjupning som teman som Afrika, Asien och konflikthantering.

Anne Sundberg, doktorand i Socialantropologi vid Lunds universitet, undervisar på Afrika-kursen.

- Unga som kommer till en konflikthärd behöver de här kunskaperna om kultur, politik, samhällets struktur, religionens och familjens betydelse. Det är viktigt att känna till hur människor reagerar på uniformsklädda män med vapen i ett land som Kongo där den egna militären begått grova övergrepp som mord och våldtäkter på den egna civilbefolkningen.

Det tas även upp mer jordnära saker som hur man ska bete sig i sociala situationer. Genom att undvika kulturella missförstånd minskar risken för onödiga konflikter.

- Det är viktigt att hälsa ordentligt och ta i hand. I Afrika ser man ofta män som går omkring och håller varandra i handen – det är så man gör när man vill prata allvar med någon, säger Anne Sundberg.

Hänsyn till lokala seder och bruk får dock inte äventyra den militära säkerheten. De nya kunskaperna fick därför testas i en serie praktiska övningar i Halmstad vecka 49. Med hjälp av inhyrda skådespelare fick soldaterna tackla en rad situationer från möten med flyktingar och misstänkta milismän till besök hos lokala ledare. De fick också träffa en grupp barn i förskoleåldern. Och öva sig i att ”hålla handen”.

Ken Mårtensson tycker att utbildningen gett honom nya infallsvinklar. Foto. A.Gianuzzi.
För soldaterna i IA06 var det för vissa oväntat att få sätta sig på skolbänken igen.

- Huvuddelen har varit mycket positiva och det praktiska med distansstudierna har fungerat bra. Sedan önskar man ju alltid att det fanns mer tid, säger Andreas Hagvall, tillförordnad plutonchef.
Han får medhåll av Ken Mårtensson som sedan tidigare har internationell erfarenhet av fredsbevarande uppdrag.

- Vi har fått nya perspektiv på saker vi trodde oss veta. Varför strider den här gerillagruppen mot regeringarna, hur har konflikter i närområdet påverkat det som händer i det här landet. Vi har lärt oss en hel del och jag skulle gärna fördjupa mig mera.

Har utbildningen gjort er mer mentalt förberedda på uppdraget?
- Definitivt, säger Andreas Hagvall. Skulle alla förband i världen få den här typen av utbildning är jag säker på att FN skulle lyckas bättre med sina intentioner. Det räcker inte med att kunna hantera ett vapen, i dag måste man ha EQ också.

Text: Anna Gianuzzi


Tillbaka

Sidansvarig: Viveca Landelius
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: LUCE 

 

Uppdaterad: 2014-02-06

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00