Child Rights, Classroom
and School Management


FN:s Barnkonvention slår fast att alla barn har rätt till skolundervisning, att göra sina röster hörda och att vara delaktiga i samhället. Verkligheten ser annorlunda ut i många utvecklingsländer där barnen tillhör de svagaste och mest utsatta. Rätten till en utbildning som kan ge dem en framtid som ansvarsfulla, aktiva medborgare i en levande demokrati är långtifrån någon självklarhet. Sida och Lunds universitet arbetar genom det internationella programmet ”Child Rights, Classroom and School Management” för att sprida kunskaper om Barnets Rättigheter till lärare, skolledare och utbildningsansvariga i Tredje världen. Genom ökad medvetenhet och konkret arbete sås frön till demokratisk utveckling som gett tusentals skolbarn ett bättre liv.

Här kan du läsa reportage från den senaste utbildningsomgången som hölls i Sydafrika i månadsskiftet oktober-november 2006. Texter och bilder av Anna Gianuzzi.

Child Rights-utbildning stoppar barnäktenskap i EtiopienPå tre år har 150 deltagare från utvecklingsländer världen över fått lära sig om Barnets Rättigheter. Alla har de tagit med sig kunskaperna och skapat projekt i hemlandets skolor. Flera projekt har växt och spridits över landet. I Etiopien har medvetna skolelever lyckats rädda hundratals småflickor från barnäktenskap.

Sydafrika: Delaktiga barn ger hopp åt kåkstaden Atterridgeville, PretoriaDet är några få minuters bussresa emellan de två grundskolorna Phuthaditshaba och Banareng i Atterrideville utan för Pretoria. På båda skolorna brottas de med fattigdom och aids. Men där vardagen är en ständig kamp mot resursbrist och stigande elevantal på den ena skolan har den andra med uppfinningsrikedom och entreprenörsanda lyckats vända förtvivlan till hopp.

Colombia: En karneval för barnen utan barndomI landsortsstaden Sutanenza, Colombia, ses utbildningen inte som någon rättighet. Många barn arbetar i jordbruket då deras värde räknas efter deras förmåga att bidra till familjens försörjning. Läraren Camilo Andrés Guáqueta Rodriguez från Univesidad Nacional i Carrera ordnade en barnkarneval där Sutanenzas osynliga barn fick göra sina röster hörda på gator och torg.

Tanzania: Skolträdgårdar skapar bra miljö och demokratisk delaktighetPå två högstadieskolor i Dar es Salaam fick eleverna chansen att göra något roligt för sin skola, för miljön och för sig själva. Blommande rabatter ska göra skolgården grön och attraktiv. Tanken är att föra ut demokratiska principer för beslutsfattande och ansvarstagande och nyttan med delaktighet och ansvar.


Tillbaka

Sidansvarig: Viveca Landelius
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: LUCE 

 

Uppdaterad: 2014-02-06

Lund University Education, universitetets bolag för uppdragsutbildning organiserar utbildningsprogrammet "Child Rights, classroom and School Management" som finansieras av statliga biståndsorganet Sida. Programmet vänder sig till yrkesverksamma inom utbildningsområdet i utvecklings-
länder i Afrika, Asien och Sydamerika.

Målet är att utifrån FN:s Barnkonvention lyfta fram barn rätt till utbildning som gör dem till medvetna, aktiva medborare villiga att ta ansvar för såväl sin egen som samhällets utveckling.

Läs mer om utbildningens innehåll och upplägg 

 

Lärarna på utbildningen Child Rights, Classoom and School Management är (fr v) Bereket Yebio, Lärarhögskolan i Malmö. Från Lunds universitet kommer Bodil Rasmusson vid Socialhögskolan, Per Wickenberg från Enheten för Rättssociologi samt Agneta Wångdal Flinck, Pedagogiska institutionen.

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00