"Urban Transport" för svenska trafikkunskaper ut i världen


Bristen på fungerande transportvägar, dålig trafiksäkerhet och sviktande kollektivtrafik utgör i dag ett av de allvarligaste hindren mot en positiv samhällsutveckling i tredje världen. Lund University Education arrangerar på uppdrag av Sida det internationella utbildningsprogrammet Urban Transport. Programmet ska föra svensk kunskap inom områdena trafiksäkerhet, trafikplanering, kollektivtrafik och tillgänglighet ut till utvecklingsländer i Asien, Afrika och Latinamerika. Organisering och planering, formulering av strategier och mål samt metoder för utvärdering är några av de teoretiska delarna som varvas med studiebesök och deltagarnas egna projektarbeten.

Svenska trafikunskaper inspirerar till förändring

Felande länkar i transportsystemen hindrar utveckling i tredje världen 

Utbildning födde ny strategi för kollektivtrafik i Buffalo city, Sydafrika 

Texter: Anna Gianuzzi. Bilder: Deana Nannskog, Anna Gianuzzi, Susanne Norrman.


 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-02-06

Internationella utbildningsprogrammet Urban Transport finansieras av Biståndsorganet Sida och administreras av Lund University Education. För undervisningen svarar områdesexperter från Lunds Tekniks Högskola (LTH).

Utbildningen vänder sig till beslutsfattare och planeringsansvariga inom transport- och stadsplaneringssektorn.

Informationsbroschyr 

För mer information kontakta:

Projektledare:
Susanne Norrman

Telefon:
+ 46 46 2220755

Mobil arbete:
+46 73 6331757

Fax:
+46 46 2220750

E-post:
Susanne.Norrman@education.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00