Medarbetare

Den primära resursbasen utgörs av Lunds universitets omkring 6000 undervisande personal. Avdelningen leds av följande nyckelpersoner.


Tillbaka

Sidansvarig: Viveca Landelius
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: LUCE 

 

Uppdaterad: 2014-02-06

Kvalitetssäkring

– Det handlar om att vara närvarande under hela processen. Vi lyssnar, får återkoppling och känner av så att allt fungerar. Vi har en ständig dialog med våra kunder. När de återkommer med nya förfrågningar vet vi att vi gjort ett bra jobb.

 

Deana
Deana om Omtanke & Värdskap

Deana Ekberg Nannskog, en av projektledarna för Lunds universitets uppdragsutbildningar, berättar:

– Även om det är många deltagare på en kurs försöker vi se varje individ och skapa en varm atmosfär. Vi värnar mycket om deltagarnas trivsel och trevnad. Något som är mycket uppskattat, har vi förstått genom våra utvärderingar, är att vi kompletterar våra kurser med en lärplattform. Det är en internetbaserad plattform där deltagarna kan hämta information, hitta kurslitteratur, nätverka, mejla, chatta, skapa olika forum och dela med sig av nyheter efter kursen.

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00