Kompetens Direkt - Akademisk fortbildning för dig i arbetslivet!Akademikerförbundet SSR och Lunds universitet har sedan 2006 gemensamt tagit fram ett antal skräddarsydda vidareutbildningar på akademisk nivå riktade just till förbundets medlemmar inom ramen för samarbetet Kompetens Direkt. Medlemmar anmäler sig till rabatterat pris. Utbildningarna är även öppna för yrkesverksamma som inte är medlemmar i Akademikerförbundet SSR.

Projektledning inom politiskt styrda organisationer
- processer, verktyg och gruppdynamik.

För fjärde gången ges Sveriges enda och unika kurs i Projektledning inom politiskt styrda organisationer. Kursen är listad som en av de vassaste distansutbildningarna i Sverige enligt Sydsvenskans Näringslivsbilaga mars 2012.

Distansutbildning med interaktiv lärplattform!

7,5 högskolepoäng på kvartsfart med fem heldagar i Stockholm den 22 april, 20 maj, 23 september samt 25-26 november 2013.

Att leda lärande och utveckling
- orientering och praktisk övning i olika metoder för ledning - 7,5 högskolepoäng, distansutbildning med träffar i Stockholm, fyra programträffar á två dagar vardera

Inköpsstrategier i företag och förvaltning
- marknadsanalysen, leverantörsrelationen, inköpseffektiviteten - 7,5 högskolepoäng, distansutbildning med träffar i Lund, fyra träffar (fördelat på totalt fyra dagar)

Utvärdering inom politiskt styrda organisationer
- rättssäkerhet, effektivitet och etik - 7,5 högskolepoäng, distansutbildning med träffar i Stockholm, tre träffar (fördelat på totalt tre dagar)


Blickpunkt Socialt arbete

Kortare utbildningar inom ramen för Blickpunkt Socialt Arbete.

- Theories in social work and social policy in European policy making focusing on Non Governmental Organizations

- Barn och ungdomskursen - forskningsöversikter kring socialt arbete med barn och unga

- Socialt arbete med drogmissbrukare - Missbruksutredningen

- Socialt arbete med funktionshindrade - Inriktning mot den kommunala socialpsykiatrin

 

Kontakt

För information gällande samarbetet mellan Akademikerförbundet SSR och Lund University Commissioned Education, kontakta:

Jenny Grenander, Akademikerförbundet,
08-617 44 07, 0727-14 44 07,
Jenny.grenander@akademssr.se

eller

Christer Ekdahl på Lund University Commissioned Education, tfn 046-222 7580, e-post christer.ekdahl@education.lu.se

Läs om samarbetet på www.akademssr.se/kompetensdirekt


Tillbaka

Sidansvarig: Viveca Landelius
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: LUCE 

 

Uppdaterad: 2014-02-06

För information gällande samarbetet mellan Akademikerförbundet SSR och Lund University Commissioned Education, kontakta:

Christer Ekdahl, Lund University Commissioned Education, christer.ekdahl@education.lu.se

Jenny Grenander, Akademikerförbundet,
08-617 44 07, 0727-14 44 07
Jenny.grenander@akademssr.se

 

Citat från deltagare

 - Angående kursen så tycker jag att den höll genomgående hög kvalité. Jag kunde direkt relatera och använda ”verktygen” i min verksamhet och de utvecklingsfrågor jag arbetar med i skolans värld. Föreläsaren vill jag också ge ett mycket högt betyg utifrån kunskap, kompetens och engagemang. Det var mycket roligt och givande under kursdagarna och man kände ett genuint intresse för omvärldsanalys under kursen och efteråt. Denna kurs blir definitivt ingen hyllvärmare.” Tove Waara Axelsson om Omvärldsanalys för politiskt styrda organisationer 2009


Artikel från tidningen Akademikern om Projektledning för politiskt styrda organisationer.

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00