Teknik/IT

Lund University Commissioned Education erbjuder både öppna och skräddarsydda interna utbildningar inom teknik och IT.

Här kan du hitta spetsutbildningar inom smala teknikområden för specialister såväl som bredare utbildningar som spänner över flera teknikområden som till exempel nanoteknik.

Med Skandinaviens största lärosäte som plattform anpassar vi universitetets kunskap och forskningsresultat till dagens krav i yrkeslivet.

Powder Technology in Pharma, Food, Chemistry and Metallurgy, September 9 - 11, 2015

Low Temperature Technology, 2 dagar

Kursen ger en introduktion till kryoteknik med tonvikt på termodynamik, material och processteknik. Kursen baseras på följande moment: Termodynamikens grunder, Kryogena vätskor och hantering av dessa, Material och materialegenskaper vid låga temperaturer, Kryostater, komponenter och kryoanläggningar, isoleringsteknik samt exempel från CERN och andra stora forskningsanläggningar. Kursen har tagits fram för företag som har intresse av att leverera till forskningsanläggningar och industrin inom acceleratorområdet men lämpar sig även för alla andra som vill lära sig mer om kryoteknik.


Nanoteknik

Är du intresserad av att veta mer kontakta mirka.fahlander@education.lu.se 


Affärsmannaskap för CIO/IT-Chef

  • Vill du föra in IT-verksamheten som en affärsdrivande process?
  • Vill du komplettera din utbildning med ekonomi och affärsmannaskap?
  • Tycker du en MBA är intressant men alltför omfattande?

Utbildningen ger 7.5 högskolepoäng och har sin grund i MBA. Centrala delar är marknadsstrategi, affärsidé, ekonomistyrning samt framtagandet av en affärsplan för den egna IT-verksamheten. Den här utbildningen ger vi i samarbete med Cornerstone.

Mer information om utbildningen finns på Cornerstones hemsida.


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-09-04

Kontaktinformation

Välkommen att kontakta:

Ansvarig för utbildningar inom naturvetenskap och teknik
Mirka Fahlander

Email
mirka.fahlander@education.lu.se

Tfn +46 46 222 07 77

Kundansvarig Anders Dackehed

Email
anders.dackehed@education.lu.se

Tfn +46 46 222 0754

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00