Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Deltagaraktiva möten online

Bild som visar stol med välkomstmeddelande

De lärande och lärda människorna är universitetets värdefullaste tillgång och möten där hälften av deltagarna tänker på annat är slöseri med resurser. Och dessutom ganska tråkiga. Hur skapar man deltagaraktiva möten online? Här ger Lena Örnberg förslag på tre verktyg som kan engagera och ge mötesdeltagarna en aktiv roll från början: Cirkel, incheckningsrunda och utcheckningsrunda.

Bild: Lena Örnberg

Att skapa en mötescirkel

  • Be alla deltagare i inbjudan/kallelsen att ha med sig papper och penna till mötet
  • Du som ska leda mötet har förberett genom att rita upp en cirkel på ett A4-papper, tänkt igenom hur många som får plats och gjort små markeringar utifrån detta (som en urtavla ungefär) och sedan skrivit in ditt namn längst upp.
  • När mötet har börjat visar du upp cirkeln framför videokameran och ber alla deltagare rita en likadan och skriva in namn medsols efterhand som du som mötesledare säger dem.
  • När cirkeln är klar vet alla var deltagarna sitter och vid rundor är det enkelt att lämna ordet vidare till den som sitter på andra sidan.

Vad är poängen med att skapa en cirkel? Genom att alla får skriva sin egen cirkel skapas ett mötesbord. Alla deltagare aktiveras också från början, istället för att vara passiva lyssnare. Du som är mötesledare behöver inte fördela ordet till alla vid rundor, utan deltagarna lämnar själva över till den som sitter vid sidan om i cirkeln.

Incheckning

Rundor är bra både som start och avslutning på ett möte. Genom att låta alla deltagare bli sedda och få säga något i början ökar chansen att alla deltagare fortsätter att bidra aktivt genom hela mötet. En incheckningsrunda säkerställer också att alla hinner landa i mötet och bli både fysiskt och mentalt närvarande.

En incheckningsrunda börjar med att mötesledaren ställer en fråga, med instruktioner om hur långt svaret får vara. Sedan lämnas ordet över till den som sitter närmast i cirkeln, med en uppmaning att skicka vidare till nästa deltagare efter att frågan är besvarad. Mötesledaren ska också besvara frågan, såklart, men sitter sist i cirkeln.

Vad ställer man för incheckningsfråga? Låt frågan knyta an till det ämne som ska diskuteras, t ex ”Vad behöver vi förstå mer kring….  för att komma vidare?” Deltagarna i cirkeln får säga en till två meningar innan frågan skickas vidare, och ska inte heller gå in i diskussion med övriga deltagare.

Om det är ett möte där deltagarna inte har träffats tidigare så behövs det en presentation först (namn och funktion) och detta kan sedan följas av en mer öppen fråga, som t ex ”Vad har du för förväntningar på dagens möte?”.

Både cirkel och incheckning ska göras innan mötesledaren, eller någon annan, håller presentationer.

Utcheckning

En avslutande runda - en utcheckning - knyter ihop mötet, och ger de som tänker långsamt en möjlighet att säga det de kommit på att de borde ha sagt tidigare. Om tiden är knapp kan den avslutande cirkeln avslutas med ett enda ord per deltagare. Det är OK att säga ”pass” också, och sedan skicka vidare ordet.

Här är några förslag på mer eller mindre skarpa utcheckningar:

  • Det här kommer jag att göra själv (i min funktion) för att arbetet ska drivas vidare… (Här kan mötesledaren ge möjlighet till två minuters egenreflektion före slutrundan.)
  • Det här tar jag med mig från mötet idag…
  • En sak vi behöver arbeta vidare med…
  • Ett ord för att beskriva hur jag känner mig nu..

 Börja långsamt och öka tempot

Är det inte slöseri med tid att låta alla prata av sig i en cirkel först, innan mötet börjar på riktigt? Nej, inte om det finns en tilltro till att alla deltagare kan bidra med kunskap, erfarenheter och perspektiv. Genom att säkerställa engagemang och fokus i början av mötet skapas utrymme för kollektiv kreativitet. De konkreta idéerna och besluten kommer att komma, men kanske inte förrän i slutet av mötet.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna

Lena Örnberg, projektledare
Sektionen Student och Utbildning, Lunds universitet
Epost: Lena [dot] Ornberg [at] stu [dot] lu [dot] se
Tel: 046-222 71 46, 0722-331400