Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Interaktivitet i Zoom

Interaktivitet på Zoom

Som många andra har jag upplevt att Zoom-föreläsningar lätt känns ”platta” och att det är svårt att veta om man har studenterna med sig. För att göra något åt detta har jag testat olika sätt att aktivera studenterna under föreläsningarna i Zoom.

Foto: Celpax via Unsplash

Bi-kupor med hjälp av breakout-rum 

På salsföreläsningar har jag ofta bett studenterna att diskutera något i smågrupper. För att göra något motsvarande i Zoom har jag använt breakout-rum. För att uppmuntra eller för att veta att studenterna faktiskt diskuterar i dessa rum så kan man be studenterna att producera något utifrån sina diskussioner. 

  • Studenterna kan lägga upp något på en digital anslagstavla som exempelvis Padlet eller Google Jamboard. 

  • Studenterna kan arbeta i exempelvis Google docs där de får en sida var per grupp att skriva på. Då kan man som lärare också följa diskussionerna i gruppen under tiden, något som man annars tappar när studenterna försvinner iväg i sina breakout-rum.  

Nu finns Padlet utan begränsning på LU - läs artikeln! 

Mentimeter för att skapa interaktion i Zoom i stora grupper 

I stora studentgrupper där studenterna inte känner varandra har jag inte riktigt fått det att fungera bra med breakout-rum. Då har jag istället använt mig av olika mentimeterverktyg, exempelvis Mentimeter och Poll-funktionen i Zoom, för att aktivera studenterna under föreläsningen.   

Ett mentimeterverktyg kan användas på olika sätt:  

  • För att starta upp föreläsningen. Be studenterna att fundera över något och skriva ett par ord och skapa ett ”word cloud” och så kan man som lärare utgå ifrån det.  

  • Be studenterna svara på en flervalsfråga som testar kunskap så att studenterna dels kan testa sig själva för att se om de har förstått men också så att man som lärare kan se om studenterna hänger med. 

  • Be studenterna svara på en fråga på formen: ”Tycker ni att denna modell är svår?”, ”Hängde ni med på resonemanget om...?” etc. för att få en uppfattning om man som lärare behöver repetera eller om man kan gå vidare.  

Som lärare behöver man tänka på vad syftet är med att använda ett mentimeterverktyg. Om detta och just verktyget Mentimeter kan man läsa mer om i följande artikel:  https://www.education.lu.se/artikel/nu-kan-vi-rosta-med-mentimeter  

Andra sätt att aktivera studenterna på en Zoom-föreläsning: 

  • Använd annotate-funktionen. Be studenterna att sätta en stämpel på skärmen vid ett alternativ som de håller med om, eller placera sig i en matris av något slag. Studenterna kan också skriva något direkt på skärmen. 

  • Använd chatten. Be studenterna ge förslag på svar på en fråga i chatten. Studenterna kan skriva bara till dig som lärare så behöver de inte visa sina svar för resten av klassen, och du som lärare får lite olika svar som du kan ta upp och diskutera. 

Av Karin Bergman, Nationalekonomi