Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Låt studenterna ta del av varandras arbeten!

Studentarbeten

Hur kan studenterna se varandras arbete? Det finns inget rätt eller fel, skriver Sahar Valizadeh, bara olika strategier!

Foto från John Schnobrich (Unsplash) 

Vill du att dina studenter ska kunna se varandras arbeten?

Av Sahar Valizadeh

Det är många som frågar om hur man ska gå tillväga för att studenter ska kunna ta del av varandras arbeten. Ibland är det för att kursens upplägg går ut på att studenter arbetar med olika teman men att förväntningen är att resultatet ska delas med de andra, men oftast ställs frågan för att man vill att studenterna ska öva sig i att göra en kamratgranskning. 

Om kursen finns i Canvas har du som lärare ett par olika alternativ att använda dig av. Vilket alternativ du väljer beror helt på vad ditt mål är och hur du har strukturerat upp din kurs. Det finns inget rätt eller fel utan endast olika strategier. 

Nedan redovisas ett par olika upplägg tillsammans med eventuella scenarior:

Kamratgranskning:

Exempel: B-uppsats där varje student ska kamratgranska en annan students arbete. Som lärare vill du både kunna kommentera på studentens enskilda arbete samt på dess kamratgransning. 

Slå på kamratgranskning i din uppgift och be Canvas automatiskt fördela ett eller flera arbeten till samma student. Studenten får då dels tillgång till studiekamratens inlämning samt möjlighet att lämna in sin granskning som du som lärare kan godkänna och ta del av. Notera att du också kan välja att tilldela studenter manuellt.

Vill du veta hur man gör detta i din kurs? 
Ta del av guiden om kamratgranskning i Canvas

Diskussioner:

Exempel: Studenterna är uppdelad i två grupper: Lund och Helsingborg. Dessa är sedan uppdelade i 16 mindre grupper. Studenterna har i uppgift att dels skriva en egen reflektion och dels kommentera på sina gruppmedlemmars reflektioner.  Som lärare vill du kunna kommentera den egna reflektionen men behöver inte ta del av kommentarerna på andras reflektioner då dessa ska redovisas muntligt under kommande seminarium tillfälle. 

Använd en diskussionstråd som inlämning. Studenten laddar upp sin inlämning som ett inlägg och du rättar genom Speedgradern. I inställningarna tillåter du att studenterna får ta del av varandras inlägg när de har gjort ett eget. 

Om kursen har en gruppindelning, kan du i inställningarna ange detta. Konsekvensen blir då att endast studenter som ingår i den specifika gruppen kan se varandras arbeten. Gruppen kan bestå av alla studenter eller flera små grupper. 

Vill du veta hur man gör detta i din kurs? 
Ta del av guiden om inlämning via diskussion i Canvas

Uppgift + Filer:

Ex: Studenterna har fått i uppdrag att varje vecka undersöka ett visst tema från olika länders perspektiv. Då alla tittar på olika länder är det viktigt att de kontinuerligt får ta del av varandras arbeten och reflektioner. Som lärare vill du kunna kommentera det enskilda arbetet men du kommer inte att följa upp huruvida studenterna tar del av varandras arbeten. Läraren skapar en mapp i filer med tema baserade undermappar där samtliga inlämningar laddas upp.

Studenterna lämnar in. Läraren laddar ner dem och sedan laddar upp dem i en öppen mapp i filer så att de blir tillgängliga för alla.

Vill du veta hur man gör detta i din kurs? 
Ta del av guiden om uppgifter + filer i Canvas

Uppgift + Grupper:

Ex: Studenterna har fått i uppdrag att hitta två artiklar som argumenterar för och emot ett visst ämne. De ska därefter kommentera på två av sina klasskamraters val. Det finns ingen naturlig gruppindelning, utan de får välja fritt. Som lärare vill du kunna kommentera det enskilda arbetet men du kommer inte att följa upp huruvida studenterna tar del av varandras arbeten. Du litar på att studenterna kan dela material mellan varandra och med hjälp av instruktioner överlåter du detta till dem.

Skapa en grupp där samtliga studenter ingår. I inlämningsuppgiften finns det information om att studenterna måste ladda upp sin inlämning på två ställen, både i inlämningsuppgiften samt i filmappen på gruppsidan.

Vill du veta hur man gör detta i din kurs? 
Ta del av guiden om uppgift + grupper i Canvas

 

 

Kategorier