Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Quizzar, frågebanker och slumpvalt dragande

Händer vid en dator

Hans Knutsson, lektor i företagsekonomi på EHL skriver och berättar om de erfarenheter som han och hans kollegor kring tentor online och användningen av Canvas New Quizzes.

Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

På Ekonomihögskolan, där jag arbetar som lektor i företagsekonomi, där har vi de senaste två åren ägnat mycket tid åt att gå över till Canvas. Vi började tidigt och det visade sig vara ett lyckokast - corona-pandemin tvingade oss som bekant över i digitala format praktiskt taget över en vårvinternatt. Det som för några hade varit lite trögt och motvilligt blev nu en tacksam snitslad bana för hur vi snabbt skulle ta oss från analog salsundervisning till digital, salslös interaktion med ibland hundratals studenter på en gång. Det mesta har gått långt över förväntan och Zoom har nu blivit en plats dit alla hittar, ofta genom en öppen dörr från Canvas.

Det som har varit tuffast rent pedagogiskt är att examinera på ett bra sätt. På Ekonomihögskolan har vi parallellt med Canvas arbetat med Inspera och Peergrade under ett par år, men nu har några av företagsekonomerna upptäckt Canvas New Quizzes (se faktabox till höger) som ett bra alternativ till traditionella litteraturtentor. Vi blir fler och fler som pratar med ord och fraser som Question Banks, minuspoäng och "hindrad back-tracking”…Flervalsfrågor, eller ”multiple-choice” som det också är känt som, har varit en lätt och tacksam form för examination on-line.

Problemet som vi tidigt såg med flervalsfrågor i hemmiljö, oövervakat och - som en kollega uttryckte det - inte bara ”open book exam” utan en ”open-allt-som-finns-exam”, var att det kan fuskas hej vilt.

Vårt sätt att möta denna praktiska utmaning var att skapa stora frågebanker och göra slumpmässiga dragningar av frågor till olika studenter under en minimal svarstid. Canvas har också den fina funktionen att vi kan hindra att studenten går tillbaka i tentan, att frågorna inte kommer i samma ordning (även om slumpgenereringen sköter det mesta i det avseendet) och att ordningen på svarsalternativen kan variera mellan olika studenter.

Här är själva lösningen: om studenterna inte lätt kan identifiera alla frågorna som ställs och inte snabbt kan läsa av svarsalternativen på ett samordnat och strukturerat sätt, då minskar möjligheterna att under tidspress samarbeta. Just denna tidspress har väckt en del kritiska frågor från såväl kollegor som studenter, men själv är jag av den uppfattningen att tid är en väsentlig faktor i bedömningen av hur väl en student förstår en fråga eller ej. Högskoleprovet genomförs på tid, för att nämna ett välkänt exempel. Så, istället för att öka på tiden har vi infört poängavdrag vid felaktiga svar, vilket Canvas möjliggör på ett mycket lättarbetat sätt.

Det har varit lätt och därför roligt att jobba i Canvas och vi är flera som nu är redo att höja ribban ytterligare, bland annat genom att börja använda andra frågeformat än flervalsfrågor. De tekniska möjligheterna är stora i New Quizzes och våra egna invanda föreställningar om hur man kan pröva en students kunskaper och förmågor kommer att utgöra det största hindret för oss att klara av utmaningen med digitala kunskapsprov. Tanken om hur en tenta ska se ut är troligen en mycket högre tröskel än tekniken.