Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stötta dina Zoom-trötta studenter

Bild på en student och katt vid en bärbar dator.

Det går inte att förutsätta att alla studenter har en bra studieteknik när de börjar på universitetet eller för den delen efter att de kommit några år in i studierna. För många innebär universitetet helt nya förväntningar på eget ansvar för arbetsmiljö och motivation. Nu ställer dessutom bytet till digital undervisning ännu högre krav på rutiner och eget engagemang.

Vår nya studieteknik-sida för studenter är tänkt att stötta de studenter som behöver hjälp att etablera konstruktiva vanor i en digital studiemiljö. Än så länge finns texter om exempelvis självdisciplin på hemmakontoret, kamera på-kultur i det digitala klassrummet och strategier för att bli en mer aktiv student. Flera av texterna är relevanta även när undervisningen går tillbaka helt eller delvis till campus. Samtliga texter finns publicerade på webbplatsen Din digitala studiemiljö som riktar sig direkt till studenter.

Det är alltid en bra idé att uppmuntra sina studenter att medvetandegöra sin studieteknik: be dem reflektera, diskutera med varandra och skapa en stämning av att man delar studietekniska tips och hjälps åt. Det är långt ifrån alltid en sådan stämning skapas automatiskt: den som känner sig osäker är rädd att avslöja sig och den som har bra strategier kanske inte vågar tänka att den har något att bidra med.

Det finns såklart massor av sätt man kan anpassa sin undervisning på för att det ska bli lättare för studenterna att vara aktiva och svårare för dem att prokrastinera – genom obligatorisk interaktivitet, strukturerade grupparbeten och examination uppdelad i delmål.

Men det är inte självklart att man som lärare har tid eller utrymme för att öva upp den här typen av generella studiekompetenser hos sina studenter – då finns möjligheten att peka vidare. Texterna på Din digitala studiemiljö är konkreta och skrivna i tips-form. Hänvisa till dem om du exempelvis vill att dina studenter ska ta mer initiativ i undervisningen: prata mer, slå på kameran eller ställa mer frågor. Och uppmuntra gärna studenterna att diskutera och reflektera över sin studieteknik, kanske till och med som en del av undervisning eller examination.

Av: Kikki Nillasdotter