Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Digital undervisning

Hantering av personuppgifter vid digital undervisning

Som huvudregel gäller att samma förhållningssätt ska tillämpas för personuppgiftsbehandling vid digital undervisning som vid sedvanlig undervisning. Personuppgiftsbehandlingen ska vara en förutsättning för att kunna bedriva undervisning eller utgöra underlag för själva undervisningen.

Behandling av lärares personuppgifter

Behandlingen av de anställdas personuppgifter i samband med digital undervisning sker med stöd av den rättsliga grunden avtal, då detta är en del av den anställdes uppdrag enligt anställningsavtalet. Detta gäller såväl om undervisningen realtidsströmmas eller spelas in.

För studenter som vill filma en undervisningssituation gäller Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning i samband med undervisningssituationer även för undervisning på distans. Du kan ta del av dessa genom att klicka på länken nedan.
Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning i samband med undervisningssituationer (Pdf, 112 kB, öppnas i nytt fönster).

I dessa situationer bör läraren se till att övriga deltagande studenter kan ställa frågor och interagera i undervisningen på ett sådant sätt att deras personuppgifter inte behandlas av den inspelande studenten. Detta då exempelvis genom att de kan ställa anonyma frågor. Kan detta inte ske ska inte inspelning tillåtas av undervisande lärare.

Behandling av studenters personuppgifter

Den rättsliga grunden för universitetets behandling av studenternas personuppgifter vid undervisning är allmänt intresse tillsammans med högskolelagens krav på att lärosätena ska bedriva undervisning. Om syftet med behandlingen är undervisning (oavsett om behandlingen sker genom realtidsströmning eller inspelning) och behandlingen utgör en förutsättning för att undervisningen ska kunna genomföras, är behandlingen alltså tillåten.

Att realtidsströmma en föreläsning eller annat undervisningsmoment för dem som annars skulle ha deltagit i lokalen är tillåtet. Likaså är den personuppgiftsbehandling, som sker genom att studenterna deltar med ljud och bild i ett sådant realtidsströmmat undervisningsmoment, tillåten. Detta med den rättsliga grunden allmänt intresse tillsammans med högskolelagens krav på att lärosäten ska bedriva undervisning.

Överväg alltid vilka av funktionerna för webbkamera, ljud och chatt som är nödvändiga att aktivera för studenterna vid undervisningstillfället. Det kan ofta vara motiverat att använda en eller flera av funktionerna men gör det inte slentrianmässigt utan gör ett medvetet ställningstagande. Informera om studentens (eventuella) möjlighet att stänga av funktioner.

Finns det undervisningsmoment där inspelning även i normalfallet sker för att utgöra en del av undervisningen, är detta även möjligt att genomföra på distans. Det kan vara fråga om att inspelningen utgör underlag för studentens egen reflektion och för diskussion med övriga studenter och lärare. Innehållet i inspelningen utgör alltså en del i undervisningsunderlaget. Det man bör tänka på i dessa fall är att uppmana studenterna att inför inspelningen placera sig i en så neutral miljö i hemmet som möjligt för att minska intrånget i privatlivet.

Det är viktigt att informera studenterna om att en personuppgiftsbehandling sker genom den digitala uppkopplingen och om det rör sig om endast realtidsströmning eller även inspelning. Det är även lämpligt att ge studenter möjlighet att kunna ställa frågor utanför föreläsningen. Det blir särskilt viktigt att frågorna ställs utanför föreläsningen om denna spelas in.

Det finns en checklista "A" där det framgår vilken information som ska lämnas till studenterna. (öppnas i samma fönster).

Känsliga personuppgifter eller sekretessbelagd information ska inte delas eller förekomma.

Kontakt

Lunds universitet har ett externt dataskyddsombud; Secure State Cyber AB. Kontaktperson är Sanja Hebib. 

Har du frågor om dataskydd mejla till: dataskyddsombud [at] lu [dot] se (dataskyddsombud[at]lu[dot]se)