Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inför träffar på campus

Alla läraktiviteter på campus blir bättre om studenterna kommer dit väl förberedda, detta skulle de flesta skriva under på. Den digitala omställningen har både gett lärare nya sätt att förbereda sina studenter på, och delvis förändrat några av de tidigare. Här hittar några exempel på saker du kan göra, som hjälper studenterna att förbereda sig. 

Läsanvisningar 

Det kan vara lätt att glömma bort läsanvisningarna, men de är fortfarande ett väldigt bra verktyg för att hjälpa studenter att orientera sig i kursstoffet. Detaljerade läsanvisningar låter studenterna skaffa sig en förförståelse för det som tas upp på föreläsningen, och möjlighet att identifiera delar de tycker är svåra. Om du vill vara extra hjälpsam och länka direkt till texterna från Canvas finns det ett par saker som är bra att tänka på, till exempel får du som regel inte lägga upp vetenskapliga artiklar som PDF-filer i Canvas.

Se denna guide från HT-biblioteken om att länka rätt – htbibl.lu.se

Video 

Att låta studenterna förbereda sig för föreläsningen genom att titta på video kan i många fall fungera väldigt väl. Tänk bara på att syftet med att låta studenterna titta på videon ska vara tydligt för dem.

Här hittar du olika tips och idéer på hur du kan använda video inför en föreläsning.

Quiz 

Det finns flera poänger med att låta studenterna göra quiz inför träffar på campus. Att få en uppskattning av gruppens kunskaper innan föreläsningen är till nytta både för läraren och för de enskilda studenterna. Du kan se om studenterna tagit till sig instuderingsmaterialet, och vilka delar av stoffet som behöver ägnas extra uppmärksamhet. För enskilda studenter är quizzar en möjlighet att direkt få veta om de förstått materialet eller inte, något som uppskattas av mer osäkra studenter.  

Interaktiva verktyg 

Canvas, Padlet och Mentimeter kan alla användas för att samla in tankar och synpunkter inför träffar på campus. Du kan till exempel be studenterna läsa en del i kurslitteraturen och skicka in varsin fråga, eller något de tyckte var svårt, inför föreläsningen. Då tvingar du studenterna att tänka aktivt när de läser litteraturen, och du kan anpassa innehållet i föreläsningen så att det svarar mot frågor som finns i studentgruppen. 

Gå till Canvas grundkurs.
Läs artikeln Nu finns Padlet utan begränsningar på LU!
Läs artikeln Nu kan vi rösta med Mentimeter!

Så får du bättre förberedda studenter

Alla de här sakerna kan givetvis kombineras på olika sätt och ett visst mått av variation brukar efterfrågas av studenterna. Syftet med nästan all aktivitet inför föreläsningar är dock densamma, du får bättre förberedda studenter, vet vilka delar de tycker är svåra, och studenterna kan bättre orientera sig i kursinnehållet (Nkomo & Nat, 2021, s. 813-814).  

Referens

Nkomo, L. M., & Nat, M. (2021). Student Engagement Patterns in a Blended Learning Environment: an Educational Data Mining Approach. TechTrends, 65(5), 808-817

Länk till fulltext här.