Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tentor i Inspera

Inspera är ursprungligen ett verktyg för att göra tentor i sal men kan även användas för examination på distans. Att skapa och genomföra tentor i tentamensverktyget Inspera görs enkelt i ett fåtal steg. Tentorna kan anpassas för olika ämnen och nivåer, beroende på vilket innehåll och vilka frågetyper som läggs in. Nedan får du veta mer om vilka delar i verktyget du kan använda för att konstruera, genomföra och bedöma en Inspera-tenta.

Före tentan: Bygg din tenta

Alla Inspera-användare behöver ett användarkonto. Efter inloggning kan tentan börja byggas och fyllas med innehåll.

Användarkonto

Användarkonton skapas av ett antal behöriga så kallade "superusers" på LU. Då behörighet ges skapas även en passande användarroll. För information om superusers och behöriga på fakultet kontakta någon i Insperas förvaltningsgrupp.

Om användarroller

Tentamenstillfälle

Till varje uppgiftsgrupp kopplas ett tentamenstillfälle. Här skapas själva provet/provtillfället och inställningarna görs för det aktuella provet. Stavningskontroll går att slå på vid detta moment.  

Skapa tentamenstillfälle (nytt prov från grunden)

Tentamensinnehåll

Här skapas tentans innehåll, det vill säga uppgifter. Antingen skapas uppgifterna fristående som så kallade "uppgifter" eller skapas de i en grupp, en så kallad "uppgiftsgrupp". Frågor som redan skapats kan återanvändas vilket är både praktiskt och tidsbesparande.

Uppgiftsgrupp och uppgifter

Olika frågetyper i Inspera

I Inspera kan en tenta upprättas på ett sätt som passar den aktuella kursen eller momentet. I Inspera finns ett antal olika frågetyper och många olika inställningar. Exempelvis går det att sätta en ordgräns på essäfrågor och slumpa ordningen på svaren i flervalsfrågor. Frågebanker med olika frågor går enkelt att göra och kan användas för att slumpa ut ett visst antal frågor till studenterna så att de får olika uppsättningar av frågor. Frågorna går att märka ut så att de lätt hittas i den egna frågebanken. Förutom att skriva in svar i tentan kan studenterna även lämna in svar via filer. 


Under tentan: Stötta och kontrollera

Under tiden en tenta skrivs i Inspera kan stöd ges via Monitor. Tentan kan göras med eller utan en så kallad Safe Exam Browser, en säker webbläsare som gör övriga resurser på enheten oåtkomliga under pågående tenta.

Monitor

Monitor är en funktion i Inspera som kan användas för att övervaka en pågående tenta. Även om studenterna skriver anonymt kan monitor användas eftersom ett ID genereras automatiskt då tentan startar. Om provet inte är anonymt syns studenternas namn i ID-kolumnen i Monitor.

Exempel på vad som kan göras i Monitor:

  • Ge extratid
  • Skicka meddelanden
  • Upptäcka om studenten har problem med uppkopplingen 
  • Se när svaret senast sparades
  • Se om studenten lämnat in

Olika kolumner i Monitor signalerar sådant som bör kollas upp under tentans gång, exempelvis “Varningar” och “Svar sparat”. "Varningar" innebär någon form av problem för studenten, exempelvis dålig internetanslutning. I "Svar sparat" kan man se när studenten senast sparade sina svar. Om flera minuter har gått sedan svar sparades bör anledningen till detta kontrolleras. Skulle uppkopplingen förloras så kan studenten ändå fortsätta att skriva och svaren laddas ned som en krypterad fil. 

Provtid och extratid

Safe exam browser

Safe Exam Browser (SEB) är en säker webbläsare och kan slås på i Inspera vid tentor. SEB installeras på datorn och fungerar på de flesta enheter. Webbläsaren gör att alla resurser studenten annars kan nå externt via internet eller i den egna datorn (som egna filer) blir oåtkomliga. När denna säkra webbläsare väl är nedladdad på enheten ligger den kvar och kan användas under framtida prov med Inspera. Det är viktigt att påminna studenterna om att kontrollera att browsern fungerar inför varje tenta med tanke på olika versioner. 

Att genomföra tentor utan Safe Exam Browser
Att genomföra tentor med Safe Exam Browser


Efter tentan: Bedöma

Då tentan är skriven och inlämnad ska den rättas och bedömas. En Inspera-tenta kan antingen rättas av läraren eller vara självrättande. 

Bedömning

Då tentan ska rättas och bedömas görs detta enkelt i Inspera under fliken "Bedömning". Rättningar i Inspera är mycket tidsbesparande eftersom de i sin helhet kan rättas digitalt, dessutom kan olika lärare som är involverade i tentan rätta på samma ställe. Då tentan är poängsatt och betyget inlagt kan studenten gå in i Inspera och se sitt resultat. Förutom poäng och betyg kan kommentarer läggas in. Inspera-tentor kan även printas ut och rättas på papper. Vilka som ska bedöma tentan läggs in då tentan konstrueras. Enkel statistik över hur många studenter som fått vilket betyg går att se i Inspera.

Digital bedömning i Inspera
Skriva ut och rätta på papper

Självrättande tentor

En annan användbar funktion i Inspera är att tentorna kan vara självrättande, merparten av frågeformaten är självrättande vilket sparar mycket tid för lärarna. Redan samma dag som tentan har skrivits kan tentaresultaten vara klara för studenterna att ta del av. En tenta kan vara helt självrättande eller delvis, beroende på vilken typ av frågeformat man väljer.