Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Planera din examination

Under området Planera din digitala examination hittar du material som stödjer dig i arbetet inför att du bygger upp din digitala examination. Här finns dels information som behandlar pedagogiska tips och råd men även information kring vad som kan vara bra att tänka på om du har studenter som är i behov av pedagogiskt stöd och förbättrad tillgänglighet. 

På lika villkor

Gå till avsnittet På lika villkor

Läs mer om hur  du som lärare kan anpassa examinationen för studenter med funktionsnedsättning. Här kan du hitta tips och råd, exempel på olika anpassningar vid digital examination.Det finns också information om kring hur du som lärare kan skapa likvärdiga förutsättningar för dina studenter.

Pedagogiska tips och råd

Gå till avsnittet pedagogiska tips och råd 

Examination för lärande är en sida som beskriver syftet med examinationer och vilka aspekter du måste beakta när du utformar den. Här hittar du även bra tips kring examinationer som har positiv effekt på studenters lärande

Under avsnittet om Tänk nytt kring bedömning beskrivs det hur du kan tänka kring utformande av läraktiviteter som kan ge studenterna själva och dig en bild av hur lärandet går under kursens gång istället för en avslutande tenta på slutet. Här beskrivs också olika upplägg av sk utspridd examination och fördelar med att variera formerna på momenten. 

Istället för övervakning betonar vikten av tydlig information till studenter kring vad som räknas som fusk och vilka hjälpmedel som är tillåtna. Vidare diskuteras även hur man på längre sikt kan arbeta och kommunicera kring studenternas bedömarkompetens.

Tentafrågor som är svårare att fuska med ger tips och råd om enkla knep att ta till för att försvåra för fusk i samband med digital examination. 

Att välja examinationsform ger tips kring hur man kan tänka kring lärandemål och kursplaner  som du ska examinera.