Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Interaktivitet och engagemang

Här har vi samlat artiklar med tips på hur du kan få mer interaktivitet och variation i din digitala undervisning.

Omställningen till digital undervisning har tvingat universitetslärare att visa prov på en imponerande uppfinningsrikedom och flexibilitet i sin undervisning. Samtidigt har många studenter lidit under omställningen och en av anledningarna till detta är att den digitala undervisningen upplevs vara enformig och att det är svårt att känna den känsla av sammanhang som är så viktig för inlärningen.

Det finns en oändlig flora av digitala verktyg du kan använda för att variera din undervisning, men det är knappast ett självändamål att använda många olika verktyg. Enkätundersökningar som gjorts vid Lunds universitet under pandemin visar att studenterna efterfrågar både större variation och färre nya verktyg i undervisningen. Det viktiga är hur de digitala verktygen används, inte vilka de är.  

Studenternas känsla av att sakna sammanhang är inte helt enkel att göra något åt, förlusten av ett levande campus påverkar alla. Det vi kan göra är att anpassa hur vi kommunicerar med studenterna på våra kurser. Etablerade distansutbildningar erbjuder många bra exempel på kurskommunikation som hjälper studenter att känna sammanhang.  

  • Skriv ett personligt hållet välkomstbrev till studenterna där du förklarar pedagogiskt upplägg och förväntningar på kursen. 

  • Fråga studenterna om det är något du bör känna till om deras studiesituation och uppmana dem att skicka ett mail i så fall. Även om du kanske inte kan lösa alla deras problem visar du att du bryr dig och lyssnar på dem. 

  • Sätt av tid för att låta studenterna lära känna varandra, och tydliggör att det är syftet med aktiviteten. 

  • Sätt in allt som sker på kursen i sammanhang (före-under-efter). Hänvisa till vad ni gjort tidigare, vad ni håller på med och vad som är på gång. Koppla gärna till den pedagogiska tanken du presenterade i början på kursen.