Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgänglighet i digitala lärmiljöer

Lunds universitet strävar efter att vara ett tillgängligt universitet för alla, oavsett funktionsvariation. I nuläget omfattas inte Canvas, som är vår universitetsövergripande lärplattform, Blackboard vid Juridiska fakulteten eller Moodle vid Medicinska fakulteten av DOS-lagen (lagen om tillgänglighet till digital offentlig service).

Om du har en annan lärplattform så kontakta gärna ansvarig för plattformen och fråga vad som gäller.

Lärplattformar som kräver inloggning och är offentliggjorda före den 23 september 2019, är undantagna lagkraven tills de genomgår "en omfattande översyn". Ett exempel på omfattande översyn kan vara att byta lärplattform eller byta till en ny typ av lärplattform från samma leverantör.

Men på sikt kommer de att omfattas av DOS-lagen. SUHF:s rekommendation lyder: "Lärosätena bör påbörja arbetet med att göra innehållet i lärplattformar tillgängligt, i enlighet med lagkrav. I vilken takt detta ska göras är beroende på när lärplattformen offentliggjordes."

Så sammanfattningsvis:

  • Börja tillgängliggöra ditt material på lärplattformen. Det omfattas inte av DOS-lagen i nuläget, men kommer att göra det på sikt.
  • Det finns också annan lagstiftning att ta hänsyn till när det gäller tillgänglighet, till exempel Diskrimineringslagen.
  • Det främsta skälet att tillgänglighetsanpassa är givetvis att göra materialet tillgängligt för så många som möjligt. 

Frågor och svar om digital tillgänglighet


Vad betyder digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service såsom tjänster och information på webbplatser och applikationer. Tillgänglighet i detta sammanhang innebär att information och tjänster ska kunna uppfattas och användas av alla människor oavsett funktionsnedsättning.

Vad betyder DOS-lagen?

Sedan 2016 står det klart att alla EU-länder ska få lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. I Sverige genomförs EU:s webbdirektiv genom lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, som började gälla den 1 januari 2019.  Lagen brukar förkortas DOS-lagen och omfattar hela den offentliga sektorn.

Lagen innebär att webbplatser med allt sitt innehåll (till exempel bilder, video och dokument) ska uppfylla kraven på tillgänglighet. Om ett system (till exempel en lärplattform) kan nås via en webbläsare ska det betraktas som en webbplats och omfattas därmed av lagen. 

I dagsläget omfattas inte Lunds universitets  lärplattformar Canvas, som är universitetsövergripande, Blackboard vid Juridikum eller Moodle vid Medicinska fakulteten av DOS-lagen då lärplattformar bakom inloggning, som är offentliggjorda före den 23 september 2019, är undantagna lagkraven tills de genomgår "en omfattande översyn".

Behöver sidor i Canvas vara tillgänglighetsanpassade? Är det olika svar beroende på vem/vilka som kommer åt sidorna?

Eftersom Canvas betraktas som en webbplats ska allt publikt innehåll (det vill säga innehåll utan inloggning) vara tillgänglighetsanpassat. Eftersom Canvas offentliggjordes före september 2019 på Lunds universitet behöver inte innehåll som ligger bakom inloggning vara tillgänglighetsanpassat. Men om Canvas genomgår en "omfattande översyn" behöver även det inloggningsskyddade innehållet anpassas.

Behöver andra system som jag använder i min undervisning vara tillgänglighetsanpassade? 

Om systemet är offentliggjort efter den 23 september 2019 eller om det inte kräver inloggning måste det vara tillgänglighetsanpassat enligt DOS-lagen.

Behöver dokument som jag laddar upp på min Canvaskurs vara tillgänglighetsanpassade? Är det olika svar beroende på vem/vilka som kommer åt sidorna?

Ja, dokument på publika webbsidor måste vara tillgänglighetsanpassade, bakom inloggning krävs det inte. Men det är bra att anpassa dokumenten även av andra skäl, till exempel för att undvika diskriminering (se Diskrimineringslagen).

Behöver video från Studio i mina kurser i Canvas vara textade? 

Ja, videofilmer på publika webbsidor måste vara tillgänglighetsanpassade, bakom inloggning krävs det inte. Men det är bra att texta video även av andra skäl, till exempel för att undvika diskriminering (se Diskrimineringslagen) och för att många användare väljer att titta på video utan ljud.

Behöver video från YouTube i mina kurser i Canvas vara textade? 

Om filmerna ägs av dig och kan nås av allmänheten via YouTube behöver de vara textade. Om filmerna ägs av någon annan, och har innehåll som du inte kan påverka, behöver inte dessa filmer vara textade. 

Behöver jag texta min video även om jag bara låter den ligga på Canvas i två veckor?

Eftersom innehåll som bara kan nås av inloggade användare inte omfattas av lagen, behöver de inte textas. Men det är bra att texta video även av andra skäl, till exempel för att undvika diskriminering (se Diskrimineringslagen) och för att många användare väljer att titta på video utan ljud.

Jag använder bilder för att förklara komplexa delar inom mitt ämne. Hur gör jag med den alternativa texten när jag använder just en bild då det är svårt att förklara med text?

En del bilder blir så komplexa att alt-texten inte kan återge allt som bilden visar. Då måste samma information som bilden visar visuellt gå att nå i form av text på något annat sätt. Det kan exempelvis vara genom att lägga in en tabell med samma data som ett diagram visar, eller en utökad textbeskrivning på en egen sida som länkas till via bilden.

När jag skapar dokument gör jag det i LaTex, det är svårt att göra till taggade filer. Måste jag göra om allt mitt material nu?

Här finns information om LaTex och taggar:

https://canvas.education.lu.se/courses/3763/pages/latex?module_item_id=234995