16

apr

Seminariserie Online Learning (4): Riktlinjer och policies för utbildning

16 april 2021 09:00 till 12:00 | Seminarium
Bild som visar loggor för lärosäten syd

Lärosäten Syd bjuder in samtliga anställda vid våra lärosäten att delta i en seminarieserie om Online Learning.