5

mar

Welcome to Lärosäten syd’s seminar on assessment in online teaching!

5 mars 2021 09:00 till 12:00 | Seminarium
Bild som visar loggor för lärosäten syd

Välkommen till Lärosäten syds seminarium om examination i online-undervisning!