5 tips för att göra din kurs i Canvas mer tillgänglig

An image showing welcome aboard

Foto: Nick Fewings på Unsplash

Du som är lärare och arbetar i Canvas ansvarar för att innehållet du delar till dina studenter är tillgänglighetsanpassat. I den här artikeln får du tips av Projektgruppen för webbtillgänglighet på vad som är bra att tänka på för all typ av information som publiceras på webb och digitala plattformar. Du hittar här också länkar och kontaktinformation om resurser och vem du kan kontakta om du har frågor eller behöver stöd om webbtillgänglighet i allmänhet. 

Praktiska tips för tillgängligt innehåll

Som ett stöd i arbetet med att tillgänglighetsanpassa texter, bilder och annat innehåll som du lägger upp på webbplattformar finns Lunds universitetsgemensamma lathund för allmän webbtillgänglighet. Lathunden tar bland annat upp vanliga tillgänglighetsproblem och ger förslag på åtgärder att prioritera. Kopplat till tipsen nedan finns också kompletterande guider om hur du arbetar praktiskt i Canvas. 

Här följer fem tips som du kan börja med att titta på när det gäller ditt eget innehåll i Canvas: 

Tips 1: Text med rubriknivåer 

Se till att rubriker är korrekt formaterade med H2 för huvudrubrik, H3 för underrubrik och så vidare. Se till att det inte finns några tomma stycken eller tomma rubriker i texterna. Ibland kan man tycka att det ser snyggare ut med till exempel två radbrytningar istället för en, men detta blir inte bra rent kodmässigt. 

Tips 2: Bilder med beskrivning

Bilder och illustrationer ska ha en alternativ text (en så kallad alt-text) som beskriver vad som syns på bilden. 

Tips 3: Länkar som man kan förstå

Utforma länkar så att de är informativa och begripliga.  

Tips 4: Video med undertexter 

Video ska ha undertexter som uppfyller tillgänglighetskraven. 

Tips 5: Tillgängliga dokument 

Dokument ska uppfylla tillgänglighetskraven.

Kontakta oss! 

Vid Lunds universitet finns ett projekt för webbtillgänglighet som syftar till att stötta hela universitetet i tillgänglighetsarbetet, till exempel genom lathundar, mallar, utbildningar och nätverk. Välkommen att kontakta projektgruppen via tillganglighet [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Varför tillgänglighet?

Lunds universitets webbplatser och webbaserade system, som Canvas, omfattas av den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (EU:s webbdirektiv). Syftet med lagen är att öka den digitala tillgängligheten för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Lagen innebär att innehåll som publiceras digitalt – dokument, webbsidor, filmer med mera – ska vara tillgänglighetsanpassat enligt en särskild internationell webbstandard (WCAG 2.1 nivå A+AA). 

Tillsynsmyndighet för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service är Myndigheten för digital förvaltning, Digg. 

Läs mer om lagen på Digg.se 

Diskutera tillgänglighet

Tanken är att du som jobbar med webbtillgänglighet eller bara är intresserad av ämnet, ska kunna diskutera tillgänglighetsfrågor och få hjälp av kollegor i den här gruppen. 

Teamsgruppen “Webbtillgänglighet inom LU” 

Mallar för tillgänglighet på g

I LU:s Bild och mediebank kommer det snart finnas nedladdningsbara mallar för att skapa tillgängliga dokument i Word, PowerPoint och Indesign. 

LU:s Bild och mediebank