Canvaskoordinatorer

Fakultetskoordinatorer

Juridiska fakulteten

Magnus Svensson
mailmagnus [dot] svensson [at] jur [dot] lu [dot] se
tel: 046-222 10 20

Konstnärliga fakulteten

Mattias Frisk
mail: mattias [dot] frisk [at] mhm [dot] lu [dot] se

Lunds tekniska högskola

Ann-Catrin Johansson
mail: 
canvas [at] lth [dot] lu [dot] se
tel: 046-222 34 28

Medicinska fakulteten

Niklas Frost
mail: niklas [dot] frost [at] med [dot] lu [dot] se
tel: 076-1164865

Magnus Hovde
mail: magnus [dot] hovde [at] med [dot] lu [dot] se
tel: 046-2221881

Naturvetenskapliga fakulteten

Karin Larsson
tel: 046-222  40 93

Christoffer Johansson 
tel: 046 -222 49 55

mail: canvas [at] science [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Sahar Valizadeh
mail: canvas [at] sam [dot] lu [dot] se

Universitetets särskilda verksamheter

Beatrice Kogg, Internationella miljöinstitutet
mail: beatrice [dot] kogg [at] iiiee [dot] lu [dot] se
tel: 046-222 02 24

Förvaltningsgemensamma införandeprojekt

Kompetensportalen

Mats Hagwall
mailmats [dot] hagwall [at] hr [dot] lu [dot] se
tel: 046-222 15 38

Uppdragsutbildning (LUCE)

Jessica Hansson
mail: jessica [dot] hansson [at] education [dot] lu [dot] se
tel: 046-222 73 27

Administration & Studenter

Lunds universitets studentkårer, LUS

Filip Johansson
mail: filiip [dot] johansson [at] lus [dot] lu [dot] se

Administrativt stöd & Amanuenskoordinator

Nathalie Stenbeck
mail
: nathalie [dot] stenbeck [at] nek [dot] lu [dot] se
tel: 0738-013766