Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medarbetare i Digitala lärmiljöer

Bild på Karin Bergman

Karin Bergman

Karin Bergman är lektor och, sedan 2019, utbildningsledare på Nationalekonomiska institutionen. I rollen som utbildningsledare har hon under pandemin arbetat mycket med den digitala undervisningen vid institutionen, och det är p.g.a. detta samt ett intresse för pedagogiska frågor som Karin är med i projektet Digitala lärmiljöer som representant för Ekonomihögskolan.
Bild på Erik

Erik Bergsten

Erik är verksamhetsspecialist med särskilt ansvar för stödet kring video och Studio. Erik är utbildad bibliotekarie och har jobbat med video, film och e-lärande både med egen produktion och i stödfunktion. För Erik är intresset för film & video förenat med pedagogik, där samsas både en barnslig förtjusning för filmredigering och att en önskan att använda mer blended learning. Han uppskattar mötet med kollegor och lärare och vill arbeta i en organisation som tar teknisk och pedagogisk support på allvar. Erik vill att filmmediet ska kännas tillgängligt och inspirerande även efter pandemins tvång.
Default user image.

Susanna Björverud

Susanna arbetar som webbutvecklare vid IT-enheten, HT och har varit del av både det centrala och den fakultetsnära stödet för Canvas sedan systemet började införas vid LU. Under pandemins inledning hade hon också ett stort ansvar för det IT-nära stödet runt Zoom. Som IT-nära systemförvaltare hjälper och stöttar hon den verksamhetsnära delen av förvaltningen av och supporten runt Canvas. Som IT-medarbetare vid LU strävar hon kontinuerligt efter att IT ska underlätta livet för övriga medarbetare, att systemen skall hjälpa inte stjälpa.
Foto på Sam Boekelman.

Sam Boekelman

Sam Boekelman är fakultetssamordnare för Digitala lärmiljöer på Juridiska fakulteten och har ansvar för att bidra med kunskap och insikter kring amanuensverksamhet och studentperspektiv. Detta gör han genom sitt övriga arbete som amanuens på Juridiska fakulteten och i egenskap av juriststudent.
Default user image.

Lina Brodén

Systemutvecklare, Applikationsutveckling, Sektionen LDC
Foto: Magnus Brolin

Magnus Brolin

Magnus Brolin arbetar som pedagogisk utvecklare för e-mötesverktyget Zoom inom Digitala Lärmiljöer, men har en bakgrund som universitetsadjunkt i kinesiska. Magnus har främst undervisat på distanskurser där Zoom och Canvas har varit centrala verktyg för att skapa goda förutsättningar för lärande och undervisning. Magnus tycker det är spännande och intressant att arbeta med digital undervisning då detta tvingar en att tänka i nya och kreativa banor.
Default user image.

Carina Carlsson

Utbildningskoordinator, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten (Campus Helsingborg)
Bild som visar alf cronmalm

Alf Cronmalm

Alf Cronmalm är systemutvecklare som har arbetat på Lunds universitet sedan 2011.I digitala lärmiljöer har han arbetat med att ta fram olika stödverktyg till Canvas. Bland annat LU Administration där han även har rollen IT-Systemförvaltare. Alf är intresserad av hur verksamhetens behov kan tillgodoses av tekniska lösningar.
Bild på Helena

Helena Elvén Eriksson

Helena Elvén Eriksson undervisar i naturgeografi och ekosystemvetenskap och främst inom geografisk informationsvetenskap (GIS). Hon har jobbat med distansundervisning i urminnes tider och är speciellt intresserad av alla de möjligheter som online-undervisningen öppnar upp för ur ett pedagogiskt perspektiv. Utöver den egna undervisningen är hon även koordinator för mentorsprogrammet SI (SI=Supplement Instruction) vid N-Fak., och ansvarar för Canvas-plattformen: SI at LU. I Canvas-projektet jobbar hon med att hitta lösningar för lärare som vill hantera redskapen för uppgifter, quizzar och tentamen i Canvas. Hon håller regelbundet workshops i ämnet uppgifter och quizzar och har även gjort material i form av texter och videos för självstudier.
Foto: Maria Esaiasson

Maria Esaiasson

Maria Esaiasson är kommunikatör och jobbar bland annat med Digitala lärmiljöers nyhetsbrev och två webbsidor; campusonline.lu.se för studenter och education.lu.se för undervisande personal. Maria har tidigare arbetat inom områdena innovation och entreprenörskap vid Lunds universitet. Att lösa digitala utmaningar på nya sätt tillsammans med andra tilltalar Maria som har en bakgrund inom visuell kommunikation och projektledning.
Foto på Mattias Frisk.

Mattias Frisk

Mattias Frisk arbetar 15% som koordinator för Digitala lärmiljöer på konstnärliga fakulteten. Resterande 85% är han lektor vid Musikhögskolan i Malmö där han undervisar i trummor och ensemble och digitala verktyg samt är kursledare för pop-/rockutbildningen och ordförande i utbildningsnämnden vid musiklärarutbildningen. Mattias brinner för digitala verktyg i allmänhet och pedagogiska digitala verktyg i musikalisk miljö i synnerhet. I projektet Digitala lärmiljöer arbetar Mattias med videogruppen och specialistgruppen i Canvas (främst mallar Blueprints och Commons).
Bild på Björn

Björn Fritz

Björn Fritz arbetar 50% som koordinator för Digitala lärmiljöer på HT-fakulteterna och Lunds universitet. De resterande 50% är han lärare i konsthistoria. Björn har jobbat vid LU sedan 1993, främst som lärare men även som studierektor på institutionen för kulturvetenskaper. Inom digitala lärmiljöer fokuserar Björn på pedagogisk utveckling med hjälp av alla dess nya verktyg.
Maria Hedberg

Maria Hedberg

Maria Hedberg är projektledare med ansvar för programmet Digitala Lärmiljöer och har arbetat på Lunds universitet sedan 2001. Hon ett stort intresse för lärande och undervisning med särskilt fokus på e-lärande, men är också intresserad av att arbeta med bild och media för visuell kommunikation. Tidigare har hon bl a varit projektledare för Canvasprojektet på LU och arbetat som koordinator och systemförvaltare för de utbildningsnära system som AHU ansvarar för.
MagnusHovde

Magnus Hovde

Magnus är fakultetssamordnare för Medicinska fakulteten och systemförvaltare för Ouriginal på 25% inom ramen för digitala lärmiljöer. Magnus är dessutom tjänsteförvaltare på nationell nivå med omfattning 25% på SUNET för enkätverktyget SUNET survey. Resterande tid fördelas mellan IKT-pedagogik och systemförvaltning på stöd till forskning och lärande vid medicinska fakultetens Bibliotek & IKT. Han har arbetat på LU sedan 2003.
Bild på Ann-Catrin

Ann-Catrin Johansson

Ann-Catrin är tillförordnad systemförvaltare för Canvas samt fakultetssamordnare för Digitala lärmiljöer på LTH. Resterande tid är hon undervisande bibliotekarie på LTH Bibliotek samt kontaktbibliotekarie för studenter med särskilda behov. Att arbeta med den digitala lärmiljön och Canvas tycker hon är kreativt och roligt. Canvas är ett system med många möjligheter men även begränsningar och att nå alla användare med inspiration, information och support ser hon som en stor och spännande utmaning.
Foto på Christoffer Johansson.

Christoffer Johansson

Christoffer Johansson är lektor i biologi och forskar på djurs aerodynamik. Han har ett intresse för digitala verktyg och hur de kan underlätta och förbättra undervisningen. Inom Digitala lärmiljöer är Christoffer specialist för Canvas olika quiz- och analysverktyg och är en av representanterna för Naturvetenskapliga fakulteten.
Foto: Nicolette Karst

Nicolette Karst

Nicolette Karst är pedagogisk utvecklare och undervisar på LU:s högskolepedagogiska kurser. Som systemförvaltare för videoplattformen Studio håller hon regelbundet workshoppar om Studio via Zoom. Hennes fokus är att vara ett pedagogiskt stöd till lärare som vill använda video i sin undervisning. Hon har en bakgrund som lärare på alla stadier inom skolsystemet, och som pedagogisk utvecklare sedan 2010. Särskilda pedagogiska intressen är tillgänglighet och lika villkor samt generella kompetenser (akademiskt och populärvetenskapligt skrivande, muntlig presentationsteknik, att arbeta i grupp & gruppdynamik).
Foto på Karin Larsson.

Karin Larsson

Universitetsadjunkt, lärare och projektledare, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap samt Centrum för geografiska informationssystem (GIS-centrum), Naturvetenskapliga fakulteten
Biträdande programledare vid Lantmäteri (CI), LTH
Bild på Albin

Albin Medoc

Systemutvecklaren Albin Medoc har jobbat på Lunds universitet sedan början av 2021 och kommer direkt från studentlivet. Tidigare har han studerat informationsarkitektur vilket har gett honom ett starkt intresse för användbarhet. Det allra viktigaste för Albin är att ett system är användbart och har ett lätt och tydligt gränssnitt för enklare integrering. Han är en driven person, trots sin låga ålder, 21 år, har han redan drivit eget företag, skaffat 2 barn och studerat 3 år på universitetsnivå.
Bild på Kikki

Kikki Nillasdotter

Kikki Nillasdotter är universitetsadjunkt i svenska, utbildad lärare och en av två programkoordinatorer på Språkkonsultprogrammet. Hon har jobbat på Lunds universitet sedan 2010, huvudsakligen som lärare i skrivande och handledare i studieteknik. Kikki ville bli författare eller journalist tills hon upptäckte att lärare gör allt det roliga med att skriva och nästan inget av det tråkiga: man får berätta, organisera och formulera men man är aldrig ensam och man får alltid omedelbar respons. Inom Digitala lärmiljöer arbetar Kikki huvudsakligen med studenter som målgrupp.
Default user image.

Mathias Nilsson

Systemadministratör, Ärendehantering, Sektionen LDC
Bild på Jennie

Jennie Paldanius

Jennie Paldanius är projektledare som har jobbat på Lunds universitet sedan 2010. Hon ansvarar just nu för programmet Digitala lärmiljöer som är en fortsättning och utökning av projektet Canvas på LU. Jennie är systemvetare och har tidigare drivit både IT-nära så väl som utbildningsnära projekt. För Jennie är det viktigast att användaren är i centrum och att de system, dess support och utbildning som användarna behöver, fungerar som det stöd som det är tänk att göra.
Bild på Nathalie

Nathalie Stenbeck

Nathalie Stenbeck startade sin bana på LU inom utbildningsadministrationen, ett område hon arbetade nära också i projektet Canvas på LU. Inom Digitala lärmiljöer ansvarar hon för att bygga upp en organisation bestående av studenter som kan stötta verksamheten med support och stöd för verktyg inom ramen för programmet. Nathalie tycker det är spännande att vara med i den universitetsövergripande utvecklingen och att få möjlighet att arbeta tillsammans med en av universitetets största resurser – studenterna!
Foto på Sara Wilén.

Sara Wilén

Sara är doktor i konstnärlig forskning i musik, lärare i musikdramatisk gestaltning och improvisation och samordnare för examensarbetena på musikerutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö. Hon har ett särskilt intresse för olika sätt att kommunicera och gestalta konstnärliga forskningsprocesser och kunskapsbildning i och genom gestaltning, presentationsteknik och medierade uttryck. Sara är fakultetskoordinator för Digitala lärmiljöer vid Konstnärliga Fakulteten sedan december 2021, tillsammans med Mattias Frisk.
Bild på Lotta

Lotta Åbjörnsson

Lotta Åbjörnsson är pedagogisk utvecklare sedan 20 år och systemförvaltare för e-mötesverktyget Zoom. I vanliga fall undervisar hon på LU:s högskolepedagogiska kurser, men under pandemin har hon huvudsakligen arbetat med att utbilda lärare i att undervisa via Zoom och sköta supporten för systemet. Inom Digitala lärmiljöer arbetar Lotta med stöd till lärare både med pedagogiska och tekniska aspekter i undervisningen.