Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Foto på Karin Bergman.

Karin Bergman

Karin Bergman är lektor och, sedan 2019, utbildningsledare på Nationalekonomiska institutionen. I rollen som utbildningsledare har hon arbetat mycket med den digitala undervisningen vid institutionen. Genom detta arbete och ett intresse för pedagogiska frågor medverkar Karin som representant för Ekonomihögskolan.
Bild på Erik

Erik Bergsten

Erik är verksamhetsspecialist med särskilt ansvar för stödet för video och Studio. Erik är utbildad bibliotekarie och har jobbat med video, film och e-lärande både med egen produktion och i stödfunktion. För Erik är intresset för film och video förenat med pedagogik, där samsas både en barnslig förtjusning för filmredigering och en önskan att använda mer blended learning. Han uppskattar mötet med kollegor och lärare och vill arbeta i en organisation som tar teknisk och pedagogisk support på allvar. Erik vill att filmmediet ska kännas tillgängligt och inspirerande!
Default user image.

Susanna Björverud

Susanna arbetar som webbutvecklare vid IT-enheten på de Humanistiska och teologiska fakulteterna. Hon har varit en del av både det centrala och det fakultetsnära stödet för Canvas sedan systemet började införas vid Lunds universitet samt ett stort ansvar för det IT-nära stödet runt Zoom. Som IT-nära systemförvaltare hjälper och stöttar hon den verksamhetsnära delen av förvaltningen av och supporten runt Canvas. Som IT-medarbetare vid Lunds universitet strävar hon kontinuerligt efter att IT ska underlätta livet för övriga medarbetare, att systemen ska hjälpa och inte stjälpa.
Foto på Carina Carlsson.

Carina Carlsson

Utbildningskoordinator, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten (Campus Helsingborg)
Bild som visar alf cronmalm

Alf Cronmalm

Alf Cronmalm är systemutvecklare som har arbetat på Lunds universitet sedan 2011. På Enheten för undervisningsstöd har han arbetat med att ta fram olika stödverktyg till Canvas. Bland annat LU Administration där han även har rollen IT-systemförvaltare. Alf är intresserad av hur verksamhetens behov kan tillgodoses av tekniska lösningar.
Bild på Helena

Helena Elvén Eriksson

Helena Elvén Eriksson undervisar i naturgeografi och ekosystemvetenskap, främst inom geografisk informationsvetenskap (GIS). Hon har länge jobbat med distansundervisning och är speciellt intresserad av alla de möjligheter som online-undervisningen öppnar upp för ur ett pedagogiskt perspektiv. Utöver den egna undervisningen är hon även koordinator för mentorsprogrammet SI (SI=Supplement Instruction) vid Naturvetenskapliga fakulteten. Hon ansvarar även för Canvas-plattformen: SI at LU. På Enheten för undervisningsstöd jobbar hon med att hitta lösningar för lärare som vill hantera redskapen för uppgifter, quizzar och tentamen i Canvas. Hon håller regelbundet workshops i ämnet uppgifter och quizzar och har även gjort material i form av texter och videos för självstudier.
Porträttbild på Maria Esaiasson.

Maria Esaiasson

Maria Esaiasson är kommunikatör på Enheten för undervisningsstöd och ansvarar för vårt digitala nyhetsbrev och två webbplatser; campusonline.lu.se för studenter och education.lu.se för undervisande personal. Maria har tidigare arbetat inom områdena entreprenörskap, innovation och hållbarhet vid Lunds universitet. Att lösa digitala utmaningar på nya sätt tillsammans med andra tilltalar Maria som har en bakgrund inom visuell kommunikation och projektledning.
Bild på Björn

Björn Fritz

Björn Fritz arbetar 50% som koordinator för Enheten för undervisningsstöd på Humanistiska och teologiska fakulteterna och Lunds universitet. De resterande 50% är han lärare i konsthistoria. Björn har jobbat vid Lunds universitet sedan 1993, främst som lärare men även som studierektor på institutionen för kulturvetenskaper. Inom Enheten för undervisningsstöd fokuserar Björn på pedagogisk utveckling med hjälp av digitala verktyg.
Default user image.

Samuel Guillard

Samuel Guillard är fakultetsansvarig för Juridiska fakulteten.
Maria Hedberg

Maria Hedberg

Maria Hedberg var projektledare med ansvar för programmet Digitala lärmiljöer som nu är den permanenta verksamheten Enheten för undervisningsstöd. Hon har arbetat på Lunds universitet sedan 2001 och har ett stort intresse för lärande och undervisning med särskilt fokus på e-lärande, men är också intresserad av att arbeta med bild och media för visuell kommunikation. Tidigare har hon bl a varit projektledare för Canvasprojektet på LU och arbetat som koordinator och systemförvaltare för de utbildningsnära system som AHU ansvarar för. Maria jobbar idag som dataskyddssamordnare vid Lunds universitet.
MagnusHovde

Magnus Hovde

Magnus är fakultetssamordnare för Medicinska fakulteten och systemförvaltare för Ouriginal på 25% inom ramen för Enheten för undervisningsstöd. Magnus är dessutom tjänsteförvaltare på nationell nivå med omfattning 25% på SUNET för enkätverktyget SUNET survey. Resterande tid fördelas mellan IKT-pedagogik och systemförvaltning på stöd till forskning och lärande vid medicinska fakultetens Bibliotek och IKT. Han har arbetat vid Lunds universitet sedan 2003.
Porträttfoto på Ann-Catrin Johansson.

Ann-Catrin Johansson

Ann-Catrin är systemförvaltare för Canvas samt fakultetssamordnare för Enheten för undervisningsstöd på LTH. Resterande tid är hon undervisande bibliotekarie på LTH Bibliotek samt kontaktbibliotekarie för studenter med särskilda behov. Att arbeta med den digitala lärmiljön och Canvas tycker hon är kreativt och roligt. Canvas är ett system med många möjligheter men även begränsningar och att nå alla användare med inspiration, information och support ser hon som en stor och spännande utmaning.
Foto på Christoffer Johansson.

Christoffer Johansson

Christoffer Johansson är lektor i biologi och forskar på djurs aerodynamik. Han har ett intresse för digitala verktyg och hur de kan underlätta och förbättra undervisningen. Inom Enheten för undervisningsstöd är Christoffer specialist för Canvas olika quiz- och analysverktyg och är en av representanterna för Naturvetenskapliga fakulteten.
Foto på Bo-Anders Jönsson, föreståndare på enheten för undervisningsstöd.

Bo-Anders Jönsson

Bo-Anders Jönsson är föreståndare på Enheten för undervisningsstöd sedan 1 oktober 2022.
Porträttbild på Jessica_Kareseit.

Jessica Kareseit

Jessica är systemförvaltare för LU Zoom och delar sin tid mellan Enheten för utbildningsstöd och Matematik LTH där hon arbetar med utbildningsadministration. Jessica kommer huvudsakligen att arbeta med förvaltning och support.
Foto: Nicolette Karst

Nicolette Karst

Nicolette Karst är pedagogisk utvecklare och undervisar på Lunds universitets högskolepedagogiska kurser. Som systemförvaltare för videoplattformen Studio håller hon regelbundet workshoppar om Studio via Zoom. Hennes fokus är att vara ett pedagogiskt stöd till lärare som vill använda video i sin undervisning. Hon har en bakgrund som lärare på alla stadier inom skolsystemet, och som pedagogisk utvecklare sedan 2010. Särskilda pedagogiska intressen är tillgänglighet och lika villkor samt generella kompetenser (akademiskt och populärvetenskapligt skrivande, muntlig presentationsteknik, att arbeta i grupp & gruppdynamik).
Porträttfoto på Karin Larsson.

Karin Larsson

Karin Larsson är universitetsadjunkt och lärare vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap samt vid Lunds universitets GIS-centrum. Hon har arbetat som lärare vid Lunds universitet sedan slutet av 90-talet. Hon arbetar både med distans- och campuskurser och har verkat som studierektor vid hemmainstitutionen samt inom programledning på LTH. Inom Enheten för undervisningsstöd är Karin en av representanterna för Naturvetenskapliga fakulteten, och var med från början i Canvasprojektet.
Bild på Albin

Albin Medoc

Systemutvecklaren Albin Medoc har jobbat på Lunds universitet sedan början av 2021 och kommer direkt från studentlivet. Tidigare har han studerat informationsarkitektur vilket har gett honom ett starkt intresse för användbarhet. Det allra viktigaste för Albin är att ett system är användbart och har ett lätt och tydligt gränssnitt för enklare integrering. Han är en driven person, som trots sin unga ålder av 21 år, redan har drivit eget företag, skaffat två barn och studerat 3 år på universitetsnivå.
Bild på Kikki

Kikki Nillasdotter

Kikki Nillasdotter är universitetsadjunkt i svenska, utbildad lärare och en av två programkoordinatorer på Språkkonsultprogrammet. Hon har jobbat på Lunds universitet sedan 2010, huvudsakligen som lärare i skrivande och handledare i studieteknik. Kikki ville bli författare eller journalist tills hon upptäckte att lärare gör allt det roliga med att skriva och nästan inget av det tråkiga: man får berätta, organisera och formulera men man är aldrig ensam och man får alltid omedelbar respons. Inom Enheten för undervisningsstöd arbetar Kikki huvudsakligen med studenter som målgrupp.
Default user image.

Mathias Nilsson

Mathias Nilsson är IT-Nära systemförvaltare för Zoom och sitter som ett nav mellan IT och verksamheten på 20%. Övrig tid är han systemadministratör på LDC för Lunds universitets centrala ärendehanteringssystem ServiceNow.
Foto på Cecilia Nygren.

Cecilia Nygren

Cecilia Nygren är studievägledare vid Institutionen för strategisk kommunikation på Campus Helsingborg och även samhällsvetenskapliga fakultetens fakultetssamordnare för Enheten för undervisningsstöd på 25%. På enheten är Cecilia systemförvaltare för Padlet och Mentimeter, samt har övergripande ansvar för arbetet med arkivering av digitalt undervisningsmaterial.
Bild på Jennie

Jennie Paldanius

Jennie Paldanius är projektledare som har jobbat på Lunds universitet sedan 2010. Hon ansvarade för programmet Digitala lärmiljöer (numera Enheten för undervisningsstöd) som var en fortsättning och utökning av projektet Canvas på LU. Jennie är systemvetare och har tidigare drivit både IT-nära så väl som utbildningsnära projekt. För Jennie är det viktigast att användaren är i centrum och att de system, dess support och utbildning som användarna behöver, fungerar som det stöd som det är tänk att göra.
Foto på Nathalie Stenbeck.

Nathalie Stenbeck

Nathalie Stenbeck började arbeta vid Lunds universitet inom utbildningsadministration, ett område hon arbetade nära också i projektet Canvas på LU. Inom Digitala lärmiljöer och nuvarande Enheten för undervisningsstöd ansvarar hon för att bygga upp en organisation bestående av studenter som kan stötta verksamheten med support och stöd för verktyg inom ramen för programmet. Nathalie tycker det är spännande att vara med i den universitetsövergripande utvecklingen och att få möjlighet att arbeta tillsammans med en av universitetets största resurser – studenterna!
Default user image.

Susanne Stenemalm

Susanne är IT-nära systemförvaltare för Mahara.
Bild på Lotta

Lotta Åbjörnsson

Lotta Åbjörnsson har över 20 års erfarenhet som pedagogisk utvecklare. De senaste åren har hon varit systemförvaltare för e-mötesverktyget Zoom, arbetat med support och utbildat framför allt undervisande personal i att använda Zoom. Sedan 1 september 2022 är Lotta koordinator med ansvar för samordning av undervisningsstöd inom Enheten för undervisningsstöd.