Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

AI i undervisningen

Det AI-baserade chattverktyget ”ChatGPT” har den senaste tiden fått stor uppmärksamhet då det på kommando kan generera svar på frågor och sätta ihop välformulerade resonemang, även i akademiska sammanhang. På den här sidan hittar du konkreta tips, artiklar, videos, länkar och webbinarier på temat artificiell intelligens (AI) i undervisningen vid Lunds universitet.

Utmaningar och möjligheter med AI

En stor utmaning är examinationsmoment som sker hemma. Hur kan vi säkerställa att studenterna själva har kommit fram till och skrivit sina svar? Behöver vi tänka om angående hur vi examinerar våra studenter och vad vi examinerar?

Bland möjligheterna finns sådant som att undervisningen kan göras om och fokusera på mer komplexa aspekter när studenterna kan ta hjälp med mer grundläggande saker (exempelvis i ämnen som programmering). ChatGPT:n kan också ses som en övningsassistent som är tillgänglig dygnet runt och anpassad till varje students enskilda behov. Lärare kan också ta hjälp av verktyget för att konstruera frågor till exempelvis quizzar. 

Källkritik och referenshantering blir viktigare

Något som har blivit tydligt är att det nu är ännu viktigare att lära ut källkritik så att studenterna förstår vad som är trovärdiga källor och vad som inte är det, och hur man arbetar med referenshantering.

Oavsett hur vi ser på AI i undervisningssammanhang är det något vi behöver förhålla oss till och verktygen kommer bara att bli mer och mer utvecklade. Lunds universitet har tillsatt en central arbetsgrupp som arbetar med frågan och här på education.lu.se kommer vi på Enheten för undervisningsstöd att publicera artiklar som tar upp både möjligheter och utmaningar med AI i undervisningen samt länka till andra sidor med information på temat.

Webbinarier på temat AI i undervisningen

Fördjupa dina kunskaper om AI-verktyg med våra filmer

På undersidan Filmer om AI i undervisningen hittar du ett antal filmer framtagna av lärare och forskare vid Lunds universitet. De förklarar följande teman:

  • AI-tools, assessment and levels of understanding, 15 min

  • Technical aspects of AI-tools, 19 min

  • Why do students cheat? 18 min

  • Ethical issues for AI tools on assessment at Lund University, 8 min

  • Take home exams, 7 min

Gå vidare till Filmer om AI i undervisningen

Lästips och länklista

AI-verktygens påverkan på bedömning

Vad är AI-skrivverktyg och hur påverkar de våra bedömningar? I denna nypublicerade artikel får du som lärare konkreta tips och exempel på både fördelar och nackdelar med att använda AI-verktyg vid bedömning.

Läs mer om AI-verktyg och bedömning i artikeln The potential impact of AI tools on assessment

AI + högre utbildning, video 58 minuter

Inspelning av Sunets webbinarium om AI och högre utbildning med fokus på ChatGPT från 26 januari 2023. 

Se videon från Sunets webbinarium om ChatGPT – play.sunet.se

EU:s etiska riktlinjer för lärare om användningen av AI och data i undervisning och lärande

EU-kommissionen publicerade i oktober 2022 riktlinjer för att hjälpa lärare att ta itu med missuppfattningar om artificiell intelligens och för att främja dess etiska användning. Riktlinjerna är en del av handlingsplanen för digital utbildning (2021–2027) och har utvecklats av en expertgrupp som samlat ett brett spektrum av praktiker från utbildningsvärlden, den akademiska världen, den privata sektorn och internationella organisationer.

Läs pressmeddelandet om riktlinjerna här – ec.europa.eu

Ladda ner riktlinjerna på engelska här – op.europa.eu/en

Articles and resources for ChatGPT from University of Calgary, Canada

List of texts about ChatGPT, particularly in the context of higher education.

See full list of texts and links – elearn.ucalgary.ca

AI in Higher Education Resource Hub, teachonline.ca, Canada

An online resource hub focusing on the learning experience, grading and assessment and academic policy and ethical issues when it comes to AI in higher education.

See full list of texts and links – teachonline.ca

ChatGPT: Optimerar språkmodeller för dialog

Testa verktyget ChatGPT – openai.com

Kontakta oss

Vill du dela med dig av dina goda exempel inom AI och ChatGPT? Mejla till Enheten för undervisningsstöd: digital [at] education [dot] lu [dot] se

Har du frågor om ChatGPT och AI i undervisningen? Mejla till Rachel Forsyth: rachel [dot] forsyth [at] rektor [dot] lu [dot] se