Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Blended learning

Förändrad lärmiljö och lärarroll 

Det har spekulerats mycket i hur universitetsutbildningen i Sverige, och i världen, kommer se ut efter pandemin. Lunds universitet är ett Campusuniversitet, och det är viktigt att studenter och lärare får återvända till campus och ta del av fördelarna med att mötas fysiskt.

Samtidigt går det inte att blunda för den digitala omställningens många positiva effekter. Frågan vi som lärosäte ställs inför är: Vilka erfarenheter från pandemin vill vi ta med oss in i verksamheten, och hur gör vi detta på bästa sätt? I litteraturen finns det gott om stöd för att blended learning, använt på rätt sätt, kan hjälpa till att höja kvalitén på utbildningen, öka tillgängligheten, och underlätta för en breddad rekrytering.

Länk till litteraturöversikten – Det nya normala.

Flera fördelar finns med att göra digital undervisning till en del av kurser på campus. När studenter ges möjlighet att interagera med kursinnehållet i olika former och på tider de själv väljer kan det dels stötta olika sätt att lära, dels kan studenterna lära sig iterativt genom att komma i kontakt med kursstoffet i olika former. En annan uppenbar fördel med digitala verktyg och metoder är att de ofta fungerar oberoende av tid och/eller rum. Vid många institutioner är tiden som lärare har i sal med sina studenter dyrbar, och genom att flytta delar av kursstoffet online kan tiden i sal utnyttjas bättre. Vi ska inte heller underskatta hur pandemin har påverkat studenternas förväntningar på undervisningen. Nuvarande och kommande studentkullar har vant sig vid att kursinnehåll delvis är tillgängligt oberoende av tid och rum. 

Men, omställningen till någon form av blended learning kan inte innebära att lärare förväntas producera 1,5 kurs varje gång. Det är inte hållbart att lärare ska producera kursinnehåll online till studenter som önskar det, utöver att ge en hel kurs på campus.  

Vägen framåt ligger i att se på undervisning som mer än att stå i en sal och föreläsa och på vår lärmiljö som en helhet där campusundervisning, lärplattform och digitala verktyg utgör delar. Generellt gäller alltid att läraktiviteter ska hänga ihop med lärandemålen för kursen, medan formerna för de olika läraktiviteterna är mer fria. 

Blended learning eller hybridundervisning?

  • Hybridundervisning betyder att man har studenterna både online och på plats vid samma undervisningstillfälle.
  • Blended learning betyder att man skiftar mellan olika undervisningsformer (online och på campus) under en hel kurs. 

Hybridundervisning kan vara en lösning på ett problem orsakat av Covid-19 och blended learning är en pedagogisk ansats. Många av oss kommer att ha anledning att genomföra båda nu när vi är i ett övergångsläge. 

Utbildningar och workshops inom blended learning