Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Likvärdighet i hybridundervisning 

När man arbetar med hybridundervisning är det viktigt att studenterna på distans känner sig lika delaktiga som de som sitter i det fysiska klassrummet. 

Att följa undervisningen via Zoom ska inte vara ett sämre alternativ för den som kanske är lite sjuk eller inte har förberett sig så bra. Närvaro och engagemang från studenternas sida kräver förstås närvaro och engagemang från lärarens sida, och det innebär att man som lärare behöver både tänka igenom i förväg och förmedla till studenterna hur man har tänkt.

Sätt ramarna i förväg

Redan i förväg bör studenterna få veta vilka vett och etikett-regler de förväntas följa. I det fysiska klassrummet är det ofta självklart, men digitalt är inte normerna lika väletablerade och särskilt inte i en hybridsituation. Exempel på ordningsregler skulle kunna vara: 

  • Kom i tid, helst några minuter innan undervisningen startar. 
  • Sitt eller stå vid ett bord, och se till att du har möjlighet att anteckna. 
  • Se till att det är någorlunda tyst omkring dig och stäng av och lägg undan mobilen. 
  • Förbered dig så att du har möjlighet att delta aktivt i undervisningen. 

På campusonline.lu.se finns det texter för studenter som man kan hänvisa till: 

Förbered för samma möjligheter 

Som lärare behöver man också se till att studenterna i det digitala klassrummet har samma möjligheter att följa med i undervisningen. 

Förutom att tänka igenom tekniska lösningar med kameror och mikrofoner kan det innebära att man publicerar artiklar och presentationer i förväg på lärplattformen istället för att bara visa eller skicka ut i realtid. Studenter som följer undervisningen digitalt kan då välja att skriva ut materialet eller ha det på en annan skärm för att kunna se läraren och kursarna i Zoom istället. 

Man kan också i förväg förbereda och förmedla gruppindelningar, instruktioner och annan administrativ information via lärplattformen så att det inte blir så att personer i det fysiska klassrummet får uppgiften först och de på Zoom får mindre tid på sig att arbeta eller diskutera. 

Om alla studenter ska bidra skriftligt i en diskussion är ett tips att använda Padlet istället för att låta studenterna skriva i chatten eller på en fysisk tavla. På en Padlet kan alla se allas text på lika villkor. Annars blir det lätt två olika samtal som pågår i det fysiska och i det digitala klassrummet eller plötslig rundgång eftersom någon i det fysiska rummet loggar in för att kolla chatten.  Läs vår introducerande artikel om Padlet:

Bestäm och förmedla också i förväg vilka regler för exempelvis handuppräckning som ska gälla. 

Kamera på? 

Ett annat sätt att skapa likvärdigt engagemang digitalt är att etablera en kamera på-kultur. Men att visa sig själv och sitt hem med kamera är för de flesta jobbigare eller läskigare än att komma till ett fysiskt klassrum, och alla datorer accepterar inte en virtuell bakgrund. Det är inte heller alls säkert att studenterna förstår varför de ska ha kameran på. Alla förstår inte att deras vy och lärarens vy kan vara olika – och därför tror de inte att de syns ändå. Det är ju inte heller säkert, om man har många studenter i ett digitalt klassrum, att man faktiskt ser alla.  

Om du vill be dina studenter att ha kameran på – var noga med att förklara varför. Är det främst för deras skull för att de ska koncentrera sig bättre eller få bättre möjlighet att lära känna varandra? Är det för att du ska kunna identifiera att rätt personer är närvarande i klassrummet? Är det för att det är lättare att leda ett samtal och inkludera alla om de som deltar i konversationen syns? Min erfarenhet är att fler sätter igång kameran när jag förklarar varför jag vill det.  

Skapa utrymme för informellt utbyte 

Något som många studenter verkar sakna i den digitala undervisningen är den halv-informella tiden med sina kursare och sin lärare, den tiden som inte är obligatorisk men inte heller helt frivillig på det sättet att man själv måste ta initiativet till den. I viss utsträckning får man den tiden gratis när man träffas i ett fysiskt klassrum. Studenterna kommer kanske lite tidigare och pratar om kursen innan lektionen börjar, eller någon ställer en fråga till läraren i pausen och fler börjar lyssna eller delta i samtalet. Den här typen av samtal verkar svårare att få till digitalt, men det är inte omöjligt. 

Jag brukar se till att komma tidigt till mina undervisningspass och sätta igång kameran direkt. Om någon dyker upp och också gör det startar jag ett samtal, precis som jag gör om någon kommer in i det fysiska klassrummet i god tid. På samma sätt hanterar jag pauserna. Om jag säger ”nu är det paus” och sedan släcker ner min kamera och stänger av min mick i 15 minuter kommer alla andra också att göra det, men lite informell kommunikation i pausen kan göra stor skillnad för hur engagerade studenterna vågar vara i undervisningen. Låt kamera och mick vara på i pausen så att studenterna som följer på distans kan ge sig in i samtalet. Öppna gärna också ett break out-rum och erbjud distansstudenterna att paus-prata utan läraren utanför klassrummet.  

Av Kikki, adjunkt i svenska