Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Interaktivitet och engagemang

Här har vi samlat artiklar om hur du kan skapa bra förutsättningar för interaktivitet, engagemang och variation i digital undervisning. 

Att alla i rummet känner sig engagerade och aktiva är en viktig utgångspunkt för lärande. Utvecklingen under de senaste åren till en helt eller delvis digital arbetsmiljö för studenter och lärare har skapat både nya hinder och nya möjligheter på det här området. Vi kan inte på samma sätt som tidigare förlita oss på att en känsla av sammanhang uppstår automatiskt – samtidigt har vi nu tillgång till en rad digitala verktyg som kan underlätta kommunikationen om vi använder dem på rätt sätt. 
 
Enkätundersökningar som gjorts vid Lunds universitet under pandemin visar att studenterna visserligen efterfrågar större variation i undervisningen, men också att de inte vill hantera för många olika verktyg. Det är alltså inget självändamål att använda många olika verktyg utan det handlar om att använda rätt verktyg på ett engagerande och varierat sätt. 

På de här sidorna hittar du artiklar om exempelvis hur du kan tänka kring kursupplägg och hur du kan göra för att aktivera studenterna vid online-föreläsningar oavsett om de ges live eller som förinspelade filmer. Men för dig som har bråttom kommer här först några snabba tips för att skapa en interaktiv stämning från start i din kurs.

  • Skriv ett välkomstbrev där du förklarar ditt upplägg och dina förväntningar. Berätta hur du tänker dig att man ska förbereda sig inför kursen och inför enskilda undervisningsmoment.
  • Fråga om det är något du bör känna till om dina studenter och uppmana dem att skicka ett mejl i så fall. Även om du kanske inte alltid kan ta hänsyn till allas enskilda förutsättningar visar du att du bryr dig och lyssnar på dem, vilket gör det lättare för dem att engagera sig och känna sig trygga i ditt klassrum. 
  • Sätt av tid för att låta studenterna lära känna varandra, och tydliggör att det är syftet med aktiviteten. Den här tiden måste inte vara ledd av dig men kan gärna vara schemalagd.
  • Tipsa dina studenter om digital studieteknik med hjälp av texterna på campusonline.lu.se.