Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Undervisa tillgängligt

Vilka anpassningar kan göras vid olika typer av funktionsnedsättningar och vad kan du som lärare tänka på för en mer tillgänglig undervisning?

I en inkluderande lärmiljö, med en alltmer heterogen studentgrupp, behöver du som lärare sträva efter att göra din undervisning tillgänglig för så många studenter som möjligt. För att studenter med funktionsnedsättning ska komma i jämförbar situation med andra studenter kan du även behöva göra vissa individuella anpassningar och justeringar i undervisningssituationen. Som ett stöd till dig som möter studenter i ditt dagliga arbete vid Lunds universitet har en handbok tagits fram av Pedagogiskt stöd. 
 
Undervisa tillgängligt: En handbok för dig som möter studenter i ditt dagliga arbete (PDF, 1,6 MB, ny flik)

Generella tips vid digital undervisning

Studenter som upplever ökade svårigheter vid digital undervisning kan vara hjälpta av följande råd:

 • Att du som lärare använder mikrofon/headset och uppmanar studenterna att göra likadant. Ljudkvaliteten förbättras avsevärt, vilket är positivt för alla.
 • Att du som lärare talar vänd mot kameran så att åhörarna kan avläsa läppar och ansiktsuttryck. Det ökar förståeligheten samt uthålligheten hos den som lyssnar.
 • Att allt skrivs på tavlan med svart eller blå penna mot vit bakgrund och läses upp högt.
 • Att frågor och kommentarer från åhörarna upprepas.
 • Att studenterna uppmanas att skriva frågor i chatten som du som lärare läser upp.
 • Att det ges extra tydliga instruktioner om vad som ska göras, gärna både muntligt och skriftligt.
 • Att en större uppgift delas upp i flera mindre delmoment.
 • Att det tydligt framgår hur kursens upplägg förändrats och vilka områden i kurslitteraturen som är centrala. Alla studenter har inte samma möjligheter att sålla information och hitta vad som är mer och mindre viktigt. Detta blir ännu svårare i en mer isolerad studiesituation.
 • Att i de fall där examinationen förändras avsevärt i förhållande till förväntningarna, erbjuda digitala genomgångar och möjlighet till att ställa frågor både före och under examination.
 • Att det finns kontaktuppgifter till dig som lärare i lärplattformarna.
 • Att live-streamade föreläsningar kan vara mer levande än förinspelat material, vilket gör det enklare att bibehålla fokus.
 • Att live-streamade föreläsningar kompletteras med inspelade föreläsningar. Då kan studenterna gå tillbaka och titta på föreläsningen flera gånger.
 • Att ta extra pauser. Digital undervisning kan vara väldigt koncentrationskrävande, både för studenter och lärare.

Pedagogiskt stöd ger dig råd om anpassningar och tillgänglighet vid digital undervisning

Digital undervisning ställer stora krav på både lärare och studenter. För studenter med funktionsnedsättning kan det innebära ytterligare utmaningar. Pedagogiskt stöd har möjlighet att justera studentens besked om stöd för att passa digital undervisning. Kontakta gärna samordnaren för respektive fakultet om du vill få
råd och stöd om anpassningar och tillgänglighet vid digital undervisning och examination.
 
Fler tips för tillgänglig undervisning finns på Pedagogiskt stöds sida på Medarbetarwebben