Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Canvas är Lunds universitets universitetsgemensamma lärplattform med funktionaliteter som stöttar undervisning och lärande. Canvas används av massor av universitet över hela världen, bara i Sverige hela 26 stycken, vilket skapar goda möjligheter för samarbete.  

Canvas möjliggör kommunikation i många olika former, i diskussionsforum, i chatt och via mail. Det går även att ha en dialog i återkopplingssyfte genom Canvas funktion SpeedGrader. I ditt klassrum online kan du strukturera ditt kursinnehåll i form av uppladdade dokument, texter, bilder och videor på ett sätt så att det blir lätt för dina studenter att hitta sitt material - som ett flöde genom din kurs.

Studenter i Canvas kan samarbeta på egna gruppsidor - där de kan diskutera via forum och chatt, skriva i kollaborativa dokument eller mötas via Teams meetings. Du kan skapa möjligheter för att testa dina studenters kunskap genom quizzar eller inlämningsuppgifter. Dessa uppgifter behöver inte bara bestå av text, utan du har också möjligheter att låta dina studenter spela in sina presentationer eller kanske lämna in en fältrapport i form av en video (se vår film om video i undervisningen). Det finns möjligheter för kamratgranskning så att dina studenter kan återkoppling till varandra.

Ett klassrum eller kursrum i Canvas behöver inte bara vara för kurser på distans utan lämpar sig mycket väl både som komplement till klassrumsbaserad undervisning och som kurser som är av ”blended” karaktär, dvs man varvar läraktiviteter i klassrum och online utifrån vilken kunskap, färdighet eller förmåga man vill uppnå. 

Varför har vi Canvas? 

Canvas erbjuds till alla fakulteter och ersätter de tidigare lärplattformarna Live@Lund och LUVIT som kommer att läggas ner efter beslut av respektive systemägare.

Läs om mer om avvecklings- och arkiveringsprojektet på Canvasbloggen

Hur hittar jag till Canvas? 

Logga in på lärplattformen canvas.education.lu.se med ditt Lucat.

Tillgänglighet 

Canvas uppfyller gängse tekniska krav kring tillgänglighet. Användare kan bl a välja att ställa in själva om de vill ha högre kontrast eller understrukna länkar. Undervisande personal kan testa varje skriven text och publicerad bild genom accessibility checker. Här nedanför listar vi lärplattformen Canvas egna sidor om tillgänglighet: 

För uppladdade dokument drivs en testverksamhet för verktyget Ally. Kontakta gärna oss på canvas [at] education [dot] lu [dot] se om intresse finns för för att prova detta.