Om digitala tentor

Inspera på LU

Implementering av det digitala examinationssystemet Inspera pågår nu på Lund universitet.

Ett projekt för implementeringen, Digital examination/DIXAM, påbörjades i maj 2020 men projektet övergick i en förvaltningsgrupp i januari 2021. Gruppen är i stort sett densamma och jobbar mot samma syfte som tidigare, att ge undervisande lärare tillgång till verktyget Inspera läsåret 2021.  

Inspera är ett digitalt verktyg som kan användas för att planera, bygga och schemalägga tentor men också för att ge feedback och resultat på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Alla fakulteter kan använda Inspera och demonstrationer och utbildning kommer att kunna ges under våren.

Kontakt: Inspera på LU

 

För frågor om Inspera kontakta någon i förvaltningsgruppen:

leopold [dot] schmidt [at] stu [dot] lu [dot] se (Leopold Schmidt), Systemförvaltare

carina [dot] carlsson [at] ism [dot] lu [dot] se (Carina Carlsson), Institutionen för service management och tjänstevetenskap (Campus Helsingborg)

stefan [dot] persson [at] psy [dot] lu [dot] se (Stefan Persson), Psykologiska institutionen

anna [dot] lothman [at] ehl [dot] lu [dot] se (Anna Löthman), Ekonomihögskolan

torbjorn [dot] lindau [at] ldc [dot] lu [dot] se (Torbjörn Lindau), LDC

mats [dot] blomberg [at] sambib [dot] lu [dot] se (Mats Blomberg), Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

 

Gå kurs i Inspera!

Kurser i Inspera ges efter behov. Då en kurs planeras läggs den upp här, fri för alla på LU att anmäla sig till. För tillfället är inga kurser planerade men kan ges med relativt kort varsel, beroende på arbetsbelastning.

Kurserna ges via Zoom av Carina Carlsson eller Stefan Persson, båda vana vid att utbilda användare i Inspera.
Kurserna ges antingen på svenska eller engelska.  

Anmäl dig genom att skicka ett mail till anna [dot] lothman [at] ehl [dot] lu [dot] se (Anna Löthman)

Inspera-support

Du kan skicka Inspera-frågor till Servicedesk som direkt skickar vidare till en grupp vana Inspera-användare på LU som besvarar dina frågor:

servicedesk [at] lu [dot] se