Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Quiz i en video

Tre personer sitter och pekar på en bärbar datorskärm.

I Canvas videoplattform Studio finns möjligheten att lägga in quiz i en video du skapat. Om du vid det här laget redan har kommit igång med att göra video och ser en nytta med att fortsätta använda video i din undervisning, är videoquiz ett perfekt sätt att ge materialet ytterligare en pedagogisk poäng.

Foto: John Schnobrich via Unsplash.com

Forskning visar också att lägga till interaktiva moment i en förinspelad video, som studenter ska se själva (s.k. asynkron video), också främjar lärandet med att göra studenterna mer uppmärksamma och engagerade i videons innehåll.

Ett exempel i Canvas hittar du här (du behöver vara inloggad i Canvas för att se exemplet).

En steg-för-steg-instruktion hur du i Studio skapar quiz i en video finns i den här guiden.

Men varför quiz inuti videon?

En quiz inuti videon förenklar flipped classroom. När du skapat en video som studenter ska se inför en föreläsning, är det ofta problematiskt att kunna veta ifall studenter verkligen tagit till sig informationen från videon. Med ett quiz kan du styra frågorna, så att studenterna får med sig de nyckelpunkter som du tänker väger tyngst. Du kan till exempel konstruera dem så att du testar studenternas förförståelse, ställa frågor som du kan utveckla och fördjupa svaren på i en undervisningssituation. Genom funktionen quizresultat kan du som lärare också se studenternas svar och resultat i videon.

Quiz i video kan också ha en social funktion, även om den är lite fabricerad. Det finns en nivå av närvaro av dig som lärare för studenterna, du ställer frågor till dem, nästan såsom du skulle i en föreläsningssituation, nu kan du dessutom kräva svar från studenterna.

Frågor du kan ställa kan t.ex. handla om att se till ifall studenterna har uppfattat informationen, som kontrollfrågor. Du kan också ställa påståenden som relaterar till det som tas upp i videon där studenterna får ta ställning och svara utifrån några olika alternativ, till exempel likertskala. Detta kan vara ett effektivt sätt att problematisera i videon och sedan fördjupa med diskussioner eller seminarium.

Referenser

Belt, ES & Lowenthal, PR 2021, Video use in online and blended courses: a qualitative synthesis, Distance Education, vol. 42, no. 3, pp. 410–440.

Länk till fulltext här.

Fleischmann, K 2021, Hands-On versus Virtual: Reshaping the Design Classroom with Blended Learning, Arts and Humanities in Higher Education: An International Journal of Theory, Research and Practice, vol. 20, no. 1, pp. 87-112.

Länk till fulltext här.

Kategorier