Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Våra medarbetare

Foto på Cecilia Nygren.

Cecilia Axwinge

Studievägledare vid Institutionen för strategisk kommunikation.

På enheten: Fakultetskoordinator för samhällsvetenskapliga fakulteten och systemförvaltare för Padlet och Mentimeter. 

Epost: cecilia [dot] axwinge [at] isk [dot] lu [dot] se (cecilia[dot]axwinge[at]isk[dot]lu[dot]se)

Bild på Erik

Erik Bergsten

Bibliotekarie vid Ekonomihögskolans bibliotek.

På enheten: Verksamhetsspecialist för video och Studio.

Epost: erik [dot] bergsten [at] ehl [dot] lu [dot] se

Foto på medarbetaren Carina Carlsson.

Carina Carlsson

Utbildningskoordinator på Institutionen för tjänstevetenskap.

På enheten: Systemförvaltare för Inspera.  

Epost: carina [dot] carlsson [at] ses [dot] lu [dot] se (carina[dot]carlsson[at]ses[dot]lu[dot]se)

Bild på Helena

Helena Elvén Eriksson

Lärare vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap.  

På enheten: Systemförvaltare för Mahara.  

Epost: helena [dot] elven_eriksson [at] nateko [dot] lu [dot] se (helena[dot]elven_eriksson[at]nateko[dot]lu[dot]se)

Foto på medarbetaren Björn Fritz.

Björn Fritz

Lärare och studierektor på institutionen för kulturvetenskaper. 

På enheten: Fakultetskoordinator för Humanistiska och teologiska fakulteterna. 

Epost: canvas [at] ht [dot] lu [dot] se (canvas[at]ht[dot]lu[dot]se)

MagnusHovde

Magnus Hovde

IKT-pedagog och systemförvaltare på medicinska fakultetens bibliotek samt tjänsteförvaltare för enkätverktyget SUNET survey. 

På enheten: Fakultetskoordinator för Medicinska fakulteten och systemförvaltare för Ouriginal.  

Epost: magnus [dot] hovde [at] med [dot] lu [dot] se (magnus[dot]hovde[at]med[dot]lu[dot]se)

Porträttbild på Jessica_Kareseit.

Jessica Kareseit

Utbildningsadministratör på Matematikcentrum vid Lunds tekniska högskola.  

På enheten: Systemförvaltare för Zoom.  

Epost: jessica [dot] kareseit [at] math [dot] lth [dot] se (jessica[dot]kareseit[at]math[dot]lth[dot]se)

Bild på Albin

Albin Medoc

Systemutvecklare på Sektionen IT.

På enheten: Systemutvecklare för LU Administration och Canvas.  

Epost: albin [dot] medoc [at] ldc [dot] lu [dot] se (albin[dot]medoc[at]ldc[dot]lu[dot]se)

Foto av en persons siluett mot en vägg.

Mathias Nilsson

Systemadministratör på Sektionen IT för Lunds universitets centrala ärendehanteringssystem ServiceNow. 

På enheten: IT-systemförvaltare för Zoom.

Epost: mathias [dot] nilsson [at] ldc [dot] lu [dot] se (mathias[dot]nilsson[at]ldc[dot]lu[dot]se)

Foto på Nathalie Stenbeck.

Nathalie Stenbeck

På enheten: Koordinator med ansvar för supportverksamheten.

Epost: nathalie [dot] stenbeck [at] edusupport [dot] lu [dot] se (nathalie[dot]stenbeck[at]edusupport[dot]lu[dot]se)

Foto av en persons siluett mot en vägg.

Daniel Strömgren

Projektkoordinator på biblioteks- och IKT-enheten vid Medicinska fakulteten.

På enheten: Verktygsspecialist för Studio.

Epost: daniel [dot] stromgren [at] med [dot] lu [dot] se (daniel[dot]stromgren[at]med[dot]lu[dot]se)

Foto av en persons siluett mot en vägg.

James Swan

Utvecklare vid Sektionen IT.

På enheten: Utvecklare för Canvas.

Foto på Sara Wilén.

Sara Wilén

Doktor i musik och lärare på musikhögskolan i Malmö.  

På enheten: Fakultetskoordinator för Konstnärliga fakulteten.  

Epost: sara [dot] wilen [at] mhm [dot] lu [dot] se (sara[dot]wilen[at]mhm[dot]lu[dot]se)

Foto på medarbetaren Karin Bergman.

Karin Bergman

Lektor och utbildningsledare på Nationalekonomiska institutionen.  

På enheten: Fakultetskoordinator för Ekonomihögskolan 

Epost: karin [dot] bergman [at] nek [dot] lu [dot] se (karin[dot]bergman[at]nek[dot]lu[dot]se)

Foto på medarbetaren Ivar Björnsson.

Ivar Björnsson

Universitetslektor vid Avdelningen för Konstruktionsteknik, systemadministratör vid Genombrottet och profilområdesmedlem vid LTH:s profilområde Cirkulär byggindustri.

På Enheten: Fakultetskoordinator för LTH.

Epost: ivar [dot] bjornsson [at] kstr [dot] lth [dot] se (ivar[dot]bjornsson[at]kstr[dot]lth[dot]se)

Foto av en persons siluett mot en vägg.

Susanna Björverud

Webbutvecklare vid IT-enheten på de Humanistiska och teologiska fakulteterna.

På enheten: IT-systemförvaltare för Canvas.

Epost: susanna [dot] bjorverud [at] ht [dot] lu [dot] se (susanna[dot]bjorverud[at]ht[dot]lu[dot]se)

Bild som visar alf cronmalm

Alf Cronmalm

Systemutvecklare på Sektionen IT.

På enheten: IT-systemförvaltare för LU Administration, Canvas och Inspera. 

Epost: alf [dot] cronmalm [at] ldc [dot] lu [dot] se (alf[dot]cronmalm[at]ldc[dot]lu[dot]se)

Porträttbild på Maria Esaiasson.

Maria Esaiasson

Kommunikatör vid Kommunikativt verksamhetsstöd, Sektion kommunikation.

På enheten: ansvarig för vårt digitala nyhetsbrev samt webbplatserna campusonline.lu.se och education.lu.se.  

Epost: maria [dot] esaiasson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (maria[dot]esaiasson[at]kommunikation[dot]lu[dot]se)

Foto på medarbetaren Rachel Forsyth.

Rachel Forsyth

På enheten: pedagogisk utvecklare med inriktning på generativa AI-verktyg, examination och lärande online.

Epost: rachel [dot] forsyth [at] edusupport [dot] lu [dot] se (rachel[dot]forsyth[at]edusupport[dot]lu[dot]se)

Foto på medarbetaren Ann-Catrin Johansson.

Ann-Catrin Johansson

På enheten: Koordinator, systemförvaltare för Canvas och projektledare för projektet "Att stärka formerna för tillgänglig och inkluderande undervisning".

Epost: ann-catrin [dot] johansson [at] edusupport [dot] lu [dot] se (ann-catrin[dot]johansson[at]edusupport[dot]lu[dot]se)

Foto på Bo-Anders Jönsson, föreståndare på enheten för undervisningsstöd.

Bo-Anders Jönsson

Professor i medicinsk strålningsfysik.  

På enheten: Föreståndare.  

Epost: bo-anders [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se (bo-anders[dot]jonsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Porträttfoto på Karin Larsson.

Karin Larsson

Lärare vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap.

På enheten: Fakultetskoordinator för naturvetenskapliga fakulteten och verktygsspecialist för Canvas. 

Epost: karin [dot] larsson [at] nateko [dot] lu [dot] se (karin[dot]larsson[at]nateko[dot]lu[dot]se)

Foto på medarbetaren Kikki.

Kikki Nillasdotter

Lärare på Språk- och litteraturcentrum och programkoordinator för Språkkonsultprogrammet.  

På enheten: arbetar med webbplatsen campusonline.lu.se.  

Epost: kikki [dot] nillasdotter [at] nordlund [dot] lu [dot] se (kikki[dot]nillasdotter[at]nordlund[dot]lu[dot]se)

Foto på Tomas Sjö.

Tomas Sjö

Inköpsansvarig och registrator på Företagsekonomiska Institutionen. 

På enheten: Verktygsspecialist för Inspera.

Epost: tomas [dot] sjo [at] fek [dot] lu [dot] se (tomas[dot]sjo[at]fek[dot]lu[dot]se)

Foto som visar medarbetaren Lotta Åbjörnsson.

Lotta Åbjörnsson

På enheten: ansvarig för samordning av undervisningsstöd.

Epost: lotta [dot] abjornsson [at] edusupport [dot] lu [dot] se (lotta[dot]abjornsson[at]edusupport[dot]lu[dot]se)

Foto på medarbetaren Jasmin Öykü Özdemir.

Jasmin Öykü Özdemir

Amanuens vid Juridiska fakulteten.

På enheten: Fakultetskoordinator för Juridiska fakulteten och samordnare för studentamanuenserna.

Epost: jasmin_oyku [dot] ozdemir [at] jur [dot] lu [dot] se (jasmin_oyku[dot]ozdemir[at]jur[dot]lu[dot]se)