Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Enheten för undervisningsstöd startade i början av 2022 som en permanent fortsättning på projektet Digitala lärmiljöer. Här kan du läsa om vårt uppdrag och vår organisation.

Vårt uppdrag

I vårt uppdrag ingår huvudsakligen tre uppgifter: 

  1. Att samordna och förvalta universitetets gemensamma digitala system för undervisning, till exempel lärplattformar och andra upphandlade digitala verktyg.
  2. Att ge olika former av stöd för att medarbetare och studenter ska få användning för verktygen i sin pedagogik och sina studier.
  3. Att driva webbplatserna campusoline.lu.se för studenter och education.lu.se för undervisande personal. Webbplatsernas syfte är att vägleda genom den alltmer digitala lärmiljön. 

Vår organisation

Enheten för undervisningsstöd är en del av Lunds universitets gemensamma förvaltning. Vi som arbetar på enheten är verktygsspecialister, pedagoger, pedagogiska utvecklare samt teknisk och administrativ personal. De flesta av våra medarbetare har också en tjänst på fakulteterna eller i den gemensamma förvaltningen vid Lunds universitet. I vår support arbetar även flera studentamanuenser. Enhetens föreståndare är Bo-Anders Jönsson. För en lista över enhetens samtliga medarbetare, se sidan Våra medarbetare. 
 
Vår uppdragsgivare är den universitetsgemensamma utbildningsnämnden i samråd med förvaltningschefen. Internt samverkar vi framför allt med

  • sektionerna inom den gemensamma förvaltningen. 
  • universitetets högskolepedagogiska enheter
  • biblioteken.