Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gör inspelade föreläsningar mer engagerande med kringmaterial

Plugga vid datorn

Variation i undervisningen är en nyckel till att få till en levande och engagerande kurs. En del i denna variation är den förinspelade videoföreläsningen och kringmaterial till den.

Foto: Priscilla Du Preez

På avdelningen för konsthistoria och visuella studier finns Björn Fritz som aktivt arbetar för att hitta nya sätt att få sina studenter engagerade. Nedan ger han exempel på hur han med hjälp av förinspelat material med hjälp av Studio får en bra variation i sin kurs.

Björn beskriver sitt arbetssätt så här:

När jag undervisar på distans så spelar jag in mina föreläsningar i förväg, och det är då lätt hänt att kursen upplevs som en enda lång serie av videofilmer att titta på. För att motverka det så försöker jag få till en bra interaktivitet med hjälp av material runt omkring de inspelade föreläsningarna. Så här gör jag. 

Först ser jag över mitt material och delar upp min föreläsning i avsnitt om 10–20 minuter. Jag grupperar mitt material så att varje avsnitt har ett ämne eller tema. Sedan spelar jag in föreläsningen, det blir vanligen 3–5 avsnitt. En kortare föreläsningsdel är lättare att följa med i koncentrerat. 

Läs Canvas-guiderna: 

När jag sedan publicerar mina föreläsningar så gör jag det på en sida i Canvas. Jag döper alla föreläsningar på samma sätt, med föreläsningsdatum följt av en titel (t.ex. ”1/12 Lär dig A B C”). Jag publicerar föreläsningen manuellt på morgonen den aktuella dagen, även om jag har förberett den flera dagar tidigare. Så all undervisning följer schemat, oavsett om det är live i Zoom eller förinspelat. Varje sida får en kort inledning av typen: 

Dagens föreläsning handlar om A, B och C. När du har gått igenom den så bör du kunna redogöra för A, B och C med egna ord. I föreläsningen behandlas material som finns i kurslitteraturen På följande sidor: 

  • Boktitel #1, sid 25-35. 
  • Boktitel #2, sid 367-380. 

Om du är intresserad och vill läsa mer om A, B och C så skulle jag rekommendera Boktitel, men den ingår inte i den här kursen! 

Sedan lägger jag upp mina filmer. Innan varje film lägger jag en titel som förklarar vad den delen handlar om. Efter varje film lägger jag några korta kontrollfrågor av typen ”När du sett den här delen av föreläsningen så bör du kunna förklara A.” eller ”Hur tror du att A påverkade C?”. Dvs mycket konkreta frågor som motsvarar vad jag vill att studenten ska kunna efter att ha lyssnat på den delen av föreläsningen. 

Läs Canvas-guiden: Ladda upp video i Studio

Sedan fortsätter jag med en ny rubrik, ny filmad föreläsning och nya frågor tills allt är upplagt. 

En del föreläsningar kan behöva kompletteras med en kortare övning eller diskussion i Zoom. I så fall lägger jag ut länk till Zoomrummet, tid och instruktioner tillsammans med föreläsningen. Jag har vanligen också en frågestund varje vecka och jag lägger ut information om den här och ber studenterna skriva ner och ta med sig eventuella frågor på föreläsningen till den. 

När jag i efterhand går in och ser på hur mycket tid mina studenter lagt på mina förinspelade föreläsningar så ser jag att de ägnat mycket mer tid på dessa än vad de vanligen skulle ha gjort i en föreläsningssal. Många studenter berättar att de först ser på min föreläsning, sedan läser kurslitteraturen och så kan de repetera föreläsningen kring de delar som är svåra.  

Läs Canvas-guiden: How do I view user insights and analytics for Canvas Studio media in a course as an instructor?

Detta sätt att undervisa är likt det som ofta kallas ”flipped classroom”; man gör föreläsandet asynkront och man ägnar Zoom- (eller campus-) tid åt diskussion, övning och fördjupning. Den dag vi kan återvända till föreläsningssalen så kommer jag att fortsätta att göra en del av min undervisning på det här sättet, jag upplever att det är ett mycket bra sätt att skapa många olika slags läraktiviteter kring komplexa ämnen. 

Vill du också lägga in förinspelade föreläsningar i Canvas?

Läs mer om hur du använder videoverktyget Studio - Du hittar all information i Guiden Video (Studio)

Du kan i den guiden också hitta tydliga instruktioner för hur du lägger in en video på en Canvas-sida. Du hittar guiden här: Publicera video från Studio i din Canvaskurs