Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Frågor och svar om GAI-verktyg

På den här sidan hittar du en sammanställning av frågor som ställts under ett antal webbinarium om GAI-verktyg. Frågorna är besvarade av medlemmar i Lunds universitets arbetsgrupp för generativa AI-verktyg.

Frågor om funktion

Generativa AI-verktyg skiljer sig från andra AI-verktyg eftersom de kan generera ny text, bilder och ljud som svar på enkla frågor skrivna med naturligt språk. De har "lärt sig" mönster och strukturer från befintliga exempel på text, bilder eller ljud, och genererar sedan nya versioner.

ChatGPT-3 gör inte det, men andra verktyg gör det – till exempel Perplexity och Bing AI.

Ja, om du har gott om skriftligt material och ger verktyget en struktur. Detta kommer att bli vanligt när AI-verktygen blir mer integrerade i programvara som vi använder varje dag, till exempel sökmotorer och Office-program som Word eller Powerpoint. Fokusera på vad som är viktigt här: handlar det om att du har skrivit alla orden eller att du har samlat in och analyserat data? Det kommer att behövas många diskussioner om detta i disciplinmöten och med förläggare och forskningsfinansiärer.

Det råder ingen tvekan om att AI-verktyg kommer att bli det främsta sättet vi hittar och sammanfattar information på. Vi kommer att vilja använda verktygen mer och mer men Informationen verktygen ger kan vara opålitlig och snedvriden. Därför kommer vi att behöva identifiera och tillämpa sätt att granska och verifiera resultaten.

Frågor om undervisning och lärande 

Möjligheterna är olika inom olika discipliner. Några saker man kan göra med hjälp av dessa verktyg är att 

 • generera idéer
 • förbättra texter
 • analysera data
 • automatisera uppgifter, till exempel föreslå text för rutinmässiga e-postmeddelanden

Det är en bra idé att själv testa verktygen och läsa på om grunderna så att du kan bestämma hur du ska arbeta med dessa verktyg i din undervisning och diskutera dem med dina studenter.

Vi kan föra in GAI-verktyg i undervisningen på många sätt. Här är några exempel. 

Digital kompetens: Be studenterna att använda verktygen för att besvara en fråga och diskutera resultaten i små grupper. Be dem att identifiera nyckelpunkter att letar efter för att verifiera resultaten. 

Idégenerering: Be studenterna att använda AI-verktyg för att brainstorma idéer kring en svår fråga, och diskutera sedan hur lämpliga och genomförbara idéerna är. 

Strukturering: Be studenterna att använda AI-verktyg för att generera en struktur för en skriftlig uppgift, som till exempel en essä. Be dem sedan att identifiera vilken ytterligare information de behöver för att börja skriva. Du kan också be dem att skriva några stycken tillsammans. 

Frågor om examination och bedömning

Nej. Vissa har observerat att utdatan kan vara repetitiv och tråkig, men det kan även text skriven av människor vara. Det finns inget tillförlitligt sätt att känna igen utdatan, och utvecklingstakten är sådan att även om vi gav tips nu, skulle de vara föråldrade inom mycket kort tid.

Det finns programvara som hävdar att den kan upptäcka användningen av olika GAI-verktyg. De testas både här och av andra universitet. Vi kan dock inte rekommendera dessa just nu eftersom det inte har verifierats att de följer Dataskyddsförordningen. Du bör inte ladda upp studentarbeten på några system som inte har godkänts av den juridiska avdelningen vid Lunds universitet.

Det finns inget enkelt svar på denna fråga. Att utveckla nya tillvägagångssätt kräver mycket tid och eftertanke. Här är tre exempel på saker du kan göra: 

 • Förklara värdet av studenternas egna arbeten – framhäv vad en universitetsutbildning och individuellt tänkande bidrar med till studenternas personliga och akademiska utveckling. 
 • Uppmuntra kritik av användningen av GAI-verktyg samt diskussion och granskning av varandras framsteg i arbetet. 
 • Kontakta den pedagogiska enhet som din fakultet samarbetar med för att se vilka workshops och kurser som finns tillgängliga för att stödja dig.

Om du bestämmer dig för att tillåta användning av GAI-verktyg kan du be studenterna förklara vad de har använt och hur, till exempel "Jag använde ChatGPT för att producera datorkod för att köra analysen som presenteras här". Om detta ersätter det arbete du förväntar dig att studenterna själva ska göra, kan du utveckla uppgiften. Du kan till exempel be dem förklara hur de kontrollerade kvaliteten och noggrannheten av utdata från GAI-verktyget, eller vilken förståelse de fick (eller förlorade) av att använda verktyget. Du kan också komplettera en skriftlig uppgift med en kort muntlig tentamen för att kontrollera att studenterna uppnått lärandemålen.

Frågor om regler och riktlinjer 

På Lunds universitet är det tillåtet att använda generativa AI-verktyg i undervisningen om du anser att det kan bidra till eller underlätta lärandet. Det finns dock några viktiga saker att tänka på. Som lärare behöver du 

 • kunna bekräfta att studenterna har uppnått programmets och kursens lärandemål
 • vara medveten om att det inte är tillåtet att dela studenternas arbeten med GAI-verktyg 
 • se till att varje student har lika tillgång till de GAI-verktyg du rekommenderar
 • informera studenterna om riskerna med att dela personlig information eller upphovsrättsskyddat material med verktygen 
 • informera studenterna om reglerna för användning av GAI-verktyg i kursen eller programmet. 

Om du inte vill att studenter ska använda GAI-verktyg måste du tydligt ange detta i tentamensinformationen och betygskriterierna.

Ja. Bibliotekarier har redan börjat ordna detta – till exempel har University of Queensland redan flera citeringsformat för GAI-källor.

Troligen inte just nu, även om definitionerna av "författare" kan ändras över tid. GAI-verktyg kan betraktas som en källa. Om stora delar av arbetet inkluderar AI-genererad text bör detta anges, och du kan låta människor avgöra om du ska ta ägarskap över författarskapet.

Det är en disciplinär förseelse om 

 • verktyget var ett obehörigt hjälpmedel enligt kursplanen eller uppgiftsinstruktionen 
 • studenten låtsas att de utförde arbetet själva. 

Kontrollera universitetets föreskrifter och Högskoleförordningen för mer detaljer, men kom ihåg att det är svårt, om inte omöjligt, att upptäcka användningen av dessa verktyg.

Foto på medarbetaren Rachel Forsyth.

Kontakta oss

Har du frågor om GAI-verktyg i undervisningen?

Mejla Rachel Forsyth: digital [at] education [dot] lu [dot] se (digital[at]education[dot]lu[dot]se)