Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Projektet Att stärka formerna för tillgänglig och inkluderande undervisning

Foto som visar ett fält av solrosor i motljus.

Behovet av pedagogiskt stöd växer. För att effektivisera stödet har Enheten för undervisningsstöd startat ett tvåårigt projekt som kommer att fokusera på kompetenshöjande insatser, gemensamma riktlinjer, och en ny rådgivande funktion för att skapa en enhetlig strategi för tillgänglig och inkluderande undervisning vid Lunds universitet.

Fler studenter behöver pedagogiskt stöd

Lunds universitet ska vara ett tillgängligt och inkluderande universitet för studenter och medarbetare. Antalet studenter med pedagogiskt stöd har ökat med närmare 70 procent på fem år och ökningen har skett vid alla fakulteter och i alla former av utbildningar. Vid universitetet finns pågående arbete med tillgänglig och inkluderande undervisning. Det finns dock ett behov av att stärka och samordna arbetet för att på så vis öka lärares beredskap, minska risken för diskriminering och samtidigt öka möjligheterna för en god lärandemiljö för alla.

Projektets syfte och mål

Syfte

 • Öka förutsättningarna för att göra LU till ett mer tillgängligt och inkluderande universitet för studenter och medarbetare.
 • Stärka lärare, studievägledare och andra aktörer i deras arbete med att erbjuda tillgänglig och inkluderande undervisning.
 • Stärka den universitetsgemensamma samsynen kring tillgänglig och inkluderande undervisning. 

Effektmål

 • LU har etablerade strukturer såsom kompetenshöjande högskolepedagogiska insatser för att tillgodose en hög beredskap bland lärare, studievägledare och andra aktörer om hur undervisning kan planeras, genomföras och utvärderas för att vara tillgänglig och inkluderande. 
 • LU har en inrättad och utvärderad rådgivande funktion för fakulteterna eller motsvarande som kan ge råd och vägledning för hur undervisning på bästa sätt kan utformas för studenter i behov av pedagogiskt stöd. 
 • LU har uppnått en högre grad av samsyn kring hur tillgänglig och inkluderande undervisning på bästa sätt kan planeras, implementeras, genomföras och utvärderas. 

Så är projektet organiserat

Projektledning

Uppdragsgivare: Jimmie Kristensson, vicerektor för kommunikation, kurage och karaktär 
Projektledare: Ann-Catrin Johansson, Enheten för undervisningsstöd 
Biträdande projektledare: Lotta Åbjörnsson, Enheten för undervisningsstöd 

Styrgrupp 

Ordförande: Vicerektor Jimmie Kristensson

Ledamöter: 

 • Ann Kristin Wallengren, Vicerektor 
 • Bo-Anders Jönsson, Föreståndare, Enheten för undervisningsstöd 
 • Kia Olsson, Avdelningschef, Avdelningen för studiestöd och vägledning
 • Mona Holmqvist, Professor, Institutionen för utbildningsvetenskap 
 • Håkan Eftring, Universitetslektor, CERTEC, LTH 
 • Två studentrepresentanter, LUS

Läs mer om projektet 

Läs webbnyheten "Stärkt fokus på tillgänglig och inkluderande undervisning" från LU-Nytt 2-2024 och på Medarbetarwebben – medarbetarwebben.lu.se

Läs projektdirektivet för "Att stärka formerna för tillgänglig och inkluderande undervisning" (PDF, 189 kB)

Läs beslutet för "Genomförande av projektet Att stärka formerna för tillgänglig och inkluderande undervisning" (PDF, 220 kB)

Kontakta oss

Har du frågor om projektet 
Att stärka formerna för tillgänglig och inkluderande undervisning?

Mejla till Ann-Catrin Johansson 
och Lotta Åbjörnsson: 

digital [at] education [dot] lu [dot] se (digital[at]education[dot]lu[dot]se)