Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inloggning i Canvas

För att kunna logga in i Canvas på LU behöver både studenter och medarbetare ett LU-konto.

Medarbetare

För personer som inte ingår i kategorin Anställd men som behöver ett LU-konto finns det flera olika kategorier att välja på. Utgå från vilka arbetsuppgifter och/eller vilken relation medarbetare har till Lunds universitet. Titta gärna på Uppdragskategorier | IT vid LU – https://www.it.lu.se (kräver inloggning) där finns en beskrivning av uppdragskategorierna.

För att kunna logga in i Canvas fungerar alla kategorier förutom:

  • Universitetsanknutna: Väktare
  • Universitetsanknutna: Begränsat konto
  • Universitetsanknutna: Servicepersonal
  • Besökare

För att ett konto ska kunna skapas automatiskt åt personen i Canvas krävs en e-postadress i Lucat. Det är dock inte nödvändigt med en LU e-postadress utan du kan istället välja att manuellt lägga till en privat e-postadress under personlig information i samband med att uppdraget skapas eller uppdateras. För information om vilka uppdragskategorier som genererar epost se matrisen (kräver inloggning) IT vid LU – it.lu.se.

Canvas hämtar kontoinformation från Lucat två gånger i timmen.

Studenter

Normalt sett får studenter sitt konto så snart de blivit antagna till en kurs vid Lunds universitet. Det finns ibland tillfällen då en student inte är antagen men ändå behöver ett LU-konto för att kunna logga in i Canvas. Du kan då lägga till ett uppdrag från följande kategorier:

  • Universitetsanknutna: Examensarbetare
  • Universitetsanknutna: Student vid annat lärosäte
  • Universitetsanknutna: Deltagare i uppdragsutbildning

*Om du väljer ett uppdrag som ger tillgång till en LU e-post eller ansöker om behörigheten e-post, innebär detta att inkommande e-post på denna adress är inkommen till myndigheten LU.