Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Olika sätt att använda video i undervisningen

Här kan du läsa om olika sätt att använda video i din undervisning, när de passar och vilka fördelar som finns med dem. Du hittar också lärarexempel och några saker du bör tänka på när du använder video.

Komplettera kurslitteraturen med video 

Du kan spela in video som studenterna får titta på innan en föreläsning eller ett seminarium på plats. Det kan vara ett alternativ eller komplement till att be studenterna läsa kurslitteratur. Ett sådant upplägg brukar kallas för Flipped classroom. Det finns flera fördelar med det: 

  • Studenterna får en grund att stå på innan föreläsningen eller seminariet.
  • Kursmaterialet blir mer tillgängligt för studenter med lässvårigheter. 
  • Undervisningen kan bli mer interaktiv eftersom du inte behöver föreläsa lika mycket på plats. 
  • Forskning har visat att det hjälper arbetsminnet att ta in information med ögat och örat samtidigt.*

Kom ihåg att video fungerar bra om du avgränsar innehållet. Spela inte in en hel föreläsning, utan välj ut delar av den. Du kan till exempel gå igenom det mest grundläggande i en video och sedan fördjupa på plats. Eller gå igenom något specifikt som du vill att studenterna ska kunna diskutera när ni ses.

Skapa interaktiv video

Du kan skapa interaktiv video genom att lägga in quiz eller en kommentarsfunktion. Det är ett bra sätt att skapa och dokumentera förförståelse hos studenterna. Du kan fånga upp frågor och få en uppfattning om studenternas nivå redan innan ni träffas på plats. Interaktiv video kan dessutom aktivera och engagera studenterna. I Studioguiden kan du läsa om hur man skapar interaktiv video.

Studioguiden om interaktiv video 

Presentera dig själv och din kurs 

Du kan använda video för att presentera dig själv och din kurs. Det kan framförallt vara en bra idé om du ska undervisa på distans. Studenterna får ofta tillgång till kursplattformen innan kursstart och det kan kännas tryggare för dem att redan då ha ett ansikte på sin föreläsare. Det blir också mer personligt och motiverande för studenterna om den digitala miljön känns lite mer levande och mänsklig. Titta gärna på exemplet nedan. 

Ersätta moment med video  

Att helt ersätta ett moment med video kan fungera i vissa sammanhang. Det kan vara bra om du vill gå igenom något som är svårt att hinna med, till exempel om bara några av dina studenter behöver en genomgång av något. Då kan du spela in en video som studenterna kan titta på när det passar dem. Det skulle till exempel kunna vara en video om citatteknik eller att hitta vetenskapliga källor som studenterna kan titta på när de ska skriva en längre akademisk text. Eller en video om hur man tar blodprov inför det praktiska momentet. Tänk på att innehållet inte får förändras så mycket över tid i en video som ersätter ett moment i undervisningen. Annars blir videon snabbt oanvändbar.

Låta studenterna skapa video 

Du kan examinera studenterna genom att låta dem skapa egna videor. Ett sätt göra det är att presentera ett problem som studenterna ska föreslå lösningar på i en videopitch.

Det finns flera fördelar med att examinera med video istället för med en skriftlig uppgift. Studenterna måste vara mer tydliga och koncisa när de presenterar något i en video vilket kan motivera dem att göra ett mer grundligt förarbete. Att skapa video är också en kreativ process som är utvecklande för studenterna. Det tillåter dem att hitta nya sätt att förklara, gestalta och presentera. Att låta studenterna spela in en video kan dessutom spara tid i jämförelse med en muntlig presentation på plats.

Om du ska examinera med video, tänk på att uppgiftsbeskrivningen måste vara tydlig med att studenterna inte bara ska läsa från ett manus, utan gestalta sina svar genom att till exempel visa bilder och kartor eller rita upp diagram. Nedan hittar du ett exempel på en bra uppgiftsbeskrivning.

* Mayer, R. e. 2017. ‘Using Multimedia for E Learning’. Journal of Computer Assisted Learning. S. 405

Ett exempel på en videouppgift

Det här är en beskrivning av en videouppgift från kursen The psychology of learning and teaching English. Uppgiften är ett bra exempel på hur man kan examinera med video. 

Du ska spela in en video om andraspråksinlärningens psykologi som kommer att visas för undervisande lärare i engelska på gymnasiet. I videon ska du (1) presentera ämnet, (2) beskriva hur insikter från forskningsområdet kan stödja lärare i att utveckla sin praktik, och (3) illustrera dessa idéer med egna exempel som är relevanta för undervisning i engelska på gymnasieskolor i Sverige.

Videon kan ha olika form:

  • En PowerPoint-stödd presentation, skapad och presenterad individuellt eller i par.
  • En videopodd, det vill säga talat ord över visuellt material. Videopodden ska innehålla en konversation mellan deltagarna i er grupp om två till tre personer. 
  • En intervju, där en av er intervjuar den/de andra. I par eller grupper om tre. 
  • En paneldiskussion i grupp om tre eller fyra där en av er är moderator.

Kom ihåg att även den som är intervjuare eller moderator ska uppvisa kunskap om de aktuella begreppen och deras tillämpning. Videon ska vara 15-25 minuter för individuell eller parpresentation och 20-40 minuter för grupper om tre eller fyra. Oavsett format måste ni hänvisa till minst två relevanta och aktuella artiklar eller bokkapitel utöver kurslitteraturen. Ni kommer att få hjälp att söka och få tillgång till relevanta källor.

Foto på medarbetaren Erik Bergsten.

Kontakta oss

Har du frågor om video i undervisningen?

Mejla Erik Bergsten: digital [at] education [dot] lu [dot] se (digital[at]education[dot]lu[dot]se)