Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tentafrågor som är svårare att fuska med

Det finns vissa relativt enkla knep när det gäller att försvåra fusk i samband med online-examination på distans. Här nämner vi några stycken som kan vara värda att prova:

 1. Går det att bygga in element med en personlig vinkel i frågorna, där studenten måste reflektera eller relatera de ämnesmässiga kunskaperna till sådant som inte är lika för alla?
   
 2. Är det möjligt att lägga till en eller ett par frågor där studenten ombeds reflektera över sådant som: Hur har den här kursen förändrat hur du tänker? Hur kommer du att använda dig av det du lärt dig i den här kursen? Beskriv en utmaning i din lärandeprocess? När du löser ett problem, hur vet du då att du funnit den bästa lösningen? Det finns en hel del litteratur om reflexivt skrivande som man kan inspireras av (se läs mer nedan).  
   
 3. Går det att vinkla frågorna så att de anknyter till (dags-)aktuella händelser eller problematiker, vilket gör att svar från tidigare års frågor (’gamla tentor’) blir svårare att plagiera?
   
 4. Om tentan avser att testa studenternas specifika faktakunskaper, kan man be dem att exempelvis sätta dessa i sammanhang, jämföra eller kontrastera dem – i skrift eller genom att rita upp konceptkartor, eller förklara termer med exempel.
   
 5. Kan man använda sig av slumpade variabler i tal, så att resultaten av korrekta uträkningar blir olika studenter emellan? 

  Läs mer om quiz i Canvasguiden
   
 6. Är det möjligt att komplettera med liten (grupp-)munta där studenten/studenterna ombeds diskutera eller reflektera över några aspekter av det de tentat på? Lärare vittnar om att man väldigt snabbt får en känsla av om studenterna kan stoffet eller inte, och en munta behöver ju inte heller rättas.

Läs mer 

Cukusic, M., Garaca, Z., & Jadric, M. (2014). Online self-assessment and students’ success in higher education institutions. Computers and Education, 72, 100-109.

Länk till fulltext här

Moon, J. (2005). Reflective writing–some initial guidance for students. 

Länk till fulltext här

Moussa-Intay, J. (2015). Reflective writing through the use of guiding questions. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 27(1), 104-113

Länk till fulltext här

Watanabe-Crockett, L. (2017). 25 self-reflection questions to get students thinking about their learning.

Länk till fulltext här