Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad säger lagen?

Lunds universitet omfattas av Diskrimineringslagen och Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här hittar du en kort redogörelse för vad lagarna innebär för undervisande personal på Lunds universitet.

Diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagen började gälla den första januari 2009. Lagen fastslår bland annat att de som bedriver utbildningsverksamhet inte får diskriminera mot sina studenter. Detta gäller både utbildningsanordnaren och anställda inom verksamheten. All personal på Lunds universitet omfattas alltså av diskrimineringslagens bestämmelse. 

Bristande tillgänglighet är enligt lagen en typ av diskriminering. Det innebär att någon med en funktionsnedsättning missgynnas på grund av otillräckliga åtgärder. Vi som arbetar på Lunds universitet är skyldiga att se till att lärsituationen för studenter med funktionsnedsättning är jämförbar med lärsituationen för andra studenter. Om vi inte vidtar de åtgärder som krävs kan vi göra oss skyldiga till diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Undervisande personal måste därför göra sitt kursmaterial tillgängligt för alla studenter, inklusive de som har inlärningssvårigheter på grund av en funktionsnedsättning. 

Diskrimineringslagen – riksdagen.se 

DOS – Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

DOS eller Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den första januari 2019. DOS omfattar hela den offentliga sektorn och därmed även Lunds universitet. Detta innebär bland annat att den information och de tjänster som universitetet erbjuder via webbplatser och applikationer måste vara tillgängliga för alla. Eftersom lärplattformarna Canvas, Blackboard och Moodle kan nås via webbläsare räknas de som webbplatser och omfattas därmed av lagen.

Kursytor bakom inloggning är inte undantag  

DOS kräver i nuläget inte att vi tillgänglighetsanpassar material som ligger bakom inloggning, till exempel i Canvas. Anledningen till detta är att Lunds universitets lärplattformar offentliggjordes före den 23:e september 2019. Kraven kan dock ändras när Lunds universitet byter eller förnyar avtalet med de lärplattformar vi använder just nu. Dessutom är vi fortfarande skyldiga att anpassa allt kursmaterial enligt Diskrimineringslagen. Kursytor bakom inloggning är alltså inte undantag. 

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service – riksdagen.se

Foto på medarbetaren Ann-Catrin Johansson.

Kontakta oss

Har du frågor om tillgänglighet i undervisningen?

Mejla Ann-Catrin Johansson:
digital [at] education [dot] lu [dot] se (digital[at]education[dot]lu[dot]se)