Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Informera dina studenter – en checklista

Utöver den information som alltid ges inför en examination, tänk på att informera dina studenter om följande vid en digital examination.

Verktyg och mjukvara

1. Vilket digitalt verktyg som ska användas för tentamen och eventuell övervakning.

2. Eventuella koder som behövs för att få tillgång till tentamen.

3. Om studenterna behöver ha en egen dator.

 • Vad det finns för alternativ för studenter som inte har en egen dator. Ofta finns det information på fakultetens eller institutionens sida om detta som kan vara bra att länka till.
 • Om det finns någon mjukvara studenterna förväntas ladda ner inför sin examination och vad de då kan behöva tänka på (exempelvis uppdaterad webbläsare och att Internet Explorer inte fungerar med flera av verktygen för digital examination). Skicka gärna med länkar och guider kring hur det fungerar med nedladdning.

4. Vid digital examination i sal tänk på att:

 • påminna studenterna om att ta med laddare
 • kontrollera att det finns eluttag i salen
 • kontrollera att internetuppkopplingen i salen fungerar.

Datum och tider

Vid digital examination behöver studenterna kanske vara inloggade i ett digitalt verktyg, eller vara på plats i sal, tidigare än den schemalagda tentamenstiden. Informera om vad som gäller.

Handskriven examination

Om examinationen ska skrivas för hand på papper, informera om hur tentamen ska lämnas in. 

 • Om svaren ska skannas och sedan lämnas in via något system eller via mail kan det vara bra med guider kring pdf-generatorer. Här finns information om dessa som du kan skicka till dina studenter.
 • Om svaren ska skickas per post någonstans, ange adress eller inlämningsplats. Informera då även dina studenter om att frankera breven med rätt antal frimärken (annars finns en risk att du måste lösa ut brev från Postnord) samt att de måste skriva avsändare på sina kuvert.
 • Läs mer om ordbehandlingsverktyg för studenter – campusonline.lu.se

Övervakning

Om din digitala examination kommer att övervakas behöver du också tänka på följande:

 • Hänvisa till studentsidor om vilka rättigheter Lunds universitet har att övervaka.
  Frågor om övervakning – campusonline.lu.se
 • Informera om vad studenterna förväntas förbereda inför övervakning (exempelvis flera kameror, arbetsplats, eget rum).
  Information om övervakning för studenter – campusonline.lu.se
 • Informera om ifall studenterna behöver ha giltig ID-handling tillgängligt för att kunna visa vid legitimering i samband med tentamen, och hur detta går till. Behöver de t ex vara inloggade i övervakningssystemet tidigare än tentamens starttid?
 • Påminn studenterna om att ha en välladdad dator och mobil eller laddare inkopplad.
 • Om examinationen ska skrivas på papper, informera om att penna, suddgummi, linjal mm behöver finnas framtagen inför examinationen, samt hur inlämningen går till.

Informera om vilket verktyg som ska användas för övervakning:

Informera om vad som gäller under examinationens gång: 

 • Hur studenterna kan komma i kontakt med ansvarig lärare eller tentamensvakt om något oförutsett skulle inträffa (t.ex. vid teknikstrul eller annan oförutsedd händelse). Ge dem ett telefonnummer de kan ringa till. 
 • Vad som gäller kring att lämna sin övervakade plats under pågående examination. Finns det inplanerade avbrott (för exempelvis toalettbesök)?
 • Vad som gäller angående förtäring. Får de äta och dricka under tentamenstiden?

Informera om vad som händer när examinationen är inlämnad:

 • Får studenten lämna övervakningsverktyget?

Ibland finns det studenter som inte under några förutsättningar kan skriva den digitala examinationen hemma. Se då till att det finns en plan för hur dessa studenter ska göra. 

Pedagogiskt stöd

Studenter har samma rätt till pedagogiskt stöd vid digital examination. Informera dina studenter om vad som gäller för dem vid din tentamen.
Här finns stöd till dig som lärare om studenter med pedagogiskt stöd.

Fusk

Juridik

Personuppgiftsbehandling
Här finns information om Behandling av personuppgifter för studenter – campusonline.lu.se