Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hantering av doktorander i Canvas

Har du en doktorand som saknar en kurs i Canvas? Detta beror ofta på att kursen tillhör ett konto som doktoranden inte använder!

Doktorander är en kategori som kan vara utmanande att hantera i Canvas eftersom en doktorand har två LU-konton, ett konto som student och ett som anställd. Det är inte helt ovanligt att en doktorand är student på en kurs och samtidigt tillhör den undervisande personalen på en annan kurs. Det blir därför viktigt att hålla koll på vilket konto doktoranden använder.

Vilket/vilka konto en doktorand använder sig av skiljer sig åt. Många doktorander känner sig mest hemma med det konto man använder som anställd eftersom detta även används som inloggning till en rad andra system vid Lunds universitet. Medan andra doktorander är vana vid att använda sitt studentkonto och därför loggar in med det i Canvas. Det finns sätt att styra detta och det är upp till dig och din institution/avdelning att bestämma vad som gäller hos er.

För att kunna hjälpa en doktorand som får problem att komma åt sin kurs, börja med att ta reda på vilket konto din doktorand använder. 

När det är dags att lägga till doktoranderna på utbildningsytan finns det ett antal olika sätt att gå tillväga.

 • Finns doktoranderna antagna eller registrerade på en kurs i Ladok kan du välja att koppla hela studentgruppen via kursens tillfälleskod till utbildningsytan. Gör du denna koppling mot Ladok kommer doktoranderna att läggas till med deras studentkonton på utbildningsytan och de måste alltså logga in med detta konto för att se kursen.
   
 • Vill du istället lägga till doktorander manuellt på utbildningsytan redovisas nedan olika upplägg för hur man kan arbeta via LU Administration:
   
  • Jag vill använda anställdkontot för att lägga till doktoranden som personal på en utbildningsyta. Använd funktionen ”Lägg till medarbetare”, källa Anställda. Välj lämplig roll t.ex. lärare eller lärarassistent.
    
  • Jag vill använda anställdkontot för att lägga till doktoranden som student på en utbildningsyta. Använd funktionen ”Lägg till manuella studenter”, källaAnställda. Doktoranden tilldelas rollen Deltagare/Participant och får samma rättigheter som alla andra studenter på utbildningsytan.
    
  • Jag vill använda studentkontot för att lägga till doktoranden som lärare/personal på en utbildningsyta. Använd funktionen ”Lägg till medarbetare”,  källa Studenter. Välj lämplig roll t.ex. lärare eller lärarassistent.
    
  • Jag vill använda studentkontot för att lägga till doktoranden som student på en utbildningsyta. Använd funktionen ”Lägg till manuella studenter”, källa Studenter


Råkat göra fel? Ingen fara, du kan lätt ta bort doktoranden och lägga till igen på annat sätt.

Hur kan jag snabbt kontrollera vilket konto doktoranden är tillagd med på kursen?

Gå in på utbildningsytan klicka på People/Personer. Sök fram doktoranden och titta i kolumnen SIS-id. Ett studentkonto innehåller oftast –s, t.ex. ab1234cd-s [at] lu [dot] se (ab1234cd-s[at]lu[dot]se) (Det finns också en äldre version av LU-konton t.ex. abc-def [at] lu [dot] se (abc-def[at]lu[dot]se). För dessa måste du söka i Lucat för att få reda på om det är ett anställd eller studentkonto).