Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skapa examination i Canvas

Tenta och återkoppling i Canvas

Tre funktioner för examination i Canvas

Canvas har tre funktioner för examination: Uppgifter, Diskussioner och Quiz. Dessa tre funktioner är basen för många olika typer av upplägg av uppgifter eller tentamen, formativa som summativa. Länkar och material kommer från kursen i Uppgifter och omdömen som finns tillgänglig för alla i Canvas.

Inlämningsuppgift

I Canvas kan man använda sig av inlämningsuppgift för att skapa en tenta. Du kan be studenten om att lämna in många olika typer av dokument så som texter, filmer, bilder och inscannade dokument. Om du använder word eller pdf som format för inlämning har du tillgång till kommentarsfunktioner direkt i tentan vid bedömningen. Det går även att kommentera direkt i ljud- och videoinlämningar. I både duggor och tentor kan du använda kamratgranskning för att skapa möjlighet för studenter att lära genom att ge återkoppling till andra och möjliggöra förståelse för bedömningsprocessen. 

Så här gör du en inlämningsuppgift i Canvas
Så här gör du en uppgift med kamratgranskning

Quizzar

Dina quizzar kan varieras på många sätt; de kan ha olika form, de kan vara självrättande eller lärarbedömda, de kan vara lika för alla eller bestå av ett urval av frågor från en större frågebank.

Så här använder du quizzar

Diskussioner

En tenterande diskussion påminner om ett tenterande seminarium, men görs skriftligt.

Så här skapar du en tenterande diskussion (in English)
Så här gör du en tenterande diskussion för en enskild student (in English) 

Återkoppling i Canvas

Det finns en del inställningar som är mycket viktiga att göra innan dina studenter börjar svara på tentan och framför allt innan du börjar rätta och ge återkoppling. En funktion som är fundamental är att ställa in så att alla får sin återkoppling samtidigt (och inte efterhand som du rättar). 

Så här gör du för att alla ska få återkoppling samtidigt

I omdömesboken finns alla studenter listade, samt deras status för kursens inlämningsuppgift. Det är också här du hittar alla inlämningar och kan ge återkoppling till studenterna.

Omdömesboken – din översikt på återkopplingar

I SpeedGrader kan du läsa kursdeltagarens svar på tentan, ge omdöme och lämna kommentarer. Så fort en användare lämnat in en uppgift blir det tillgängligt. Läs mer om Speedgradern: 

Lämna återkoppling på tentan via Speedgradern

Om anonym bedömning i Canvas

Det är inget tekniskt problem att göra en anonym tentamen i Canvas. Det kan däremot vara problem om det samtidigt ska vara övervakning med Zoom. Det är också svårt att garantera rättssäker examination om du inte använder Canvas för att både skapa uppgiften och ge återkoppling via Speedgradern. Funktionen för anonymitet bygger på att hela återkopplingscykeln utförs i Canvas och håller inte för att t ex skriva ut enskilda tentor. 

Läs mer om Anonym bedömning i Canvas

Minska stressen för studenterna genom en provtenta!

Om dina studenter tidigare inte gjort en inlämningsuppgift eller genomfört ett quiz i Canvas kan det vara bra att låta dem testa i förväg. Länken nedan leder till en kurs med självregistrering där dina studenter även kan testa så att deras inloggning till Zoom fungerar som de ska. 

Självregistrering i studenternas testkurs i Canvas – canvas.education.lu.se