Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Planera din examination

På den här sidan hittar du material som stödjer dig i arbetet inför att du bygger upp din examination, oavsett om den är digital eller ej, men också specifikt material för digital examination. Här finns dels pedagogiska tips och råd men även information om vad som kan vara bra att tänka på om du har studenter som är i behov av pedagogiskt stöd och förbättrad tillgänglighet. 

På lika villkor

Gå till avsnittet På lika villkor

Läs mer om hur du som lärare kan anpassa examinationen för studenter med funktionsnedsättning. Här kan du hitta tips och råd samt exempel på olika anpassningar vid digital examination. Det finns också information om hur du som lärare kan skapa likvärdiga förutsättningar för dina studenter.

Pedagogiska tips och råd

Gå till avsnittet pedagogiska tips och råd 

Examination för lärande är en sida som beskriver syftet med examinationer och vilka aspekter du måste beakta när du utformar den. Här hittar du även bra tips för examinationer som har positiv effekt på studenters lärande

Under avsnittet om Tänk nytt kring bedömning beskrivs det hur du kan tänka vid utformande av läraktiviteter som kan ge studenterna själva och dig en bild av hur lärandet går under kursens gång istället för en avslutande tenta på slutet. Här beskrivs också olika upplägg av sp kallad utspridd examination och fördelar med att variera formerna på momenten. 

Istället för övervakning betonar vikten av tydlig information till studenter om vad som räknas som fusk och vilka hjälpmedel som är tillåtna. Vidare diskuteras även hur man på längre sikt kan arbeta och kommunicera kring studenternas bedömarkompetens.

Tentafrågor som är svårare att fuska med ger tips och råd om enkla knep att ta till för att försvåra för fusk i samband med digital examination. 

Att välja examinationsform ger tips kring hur man kan tänka om lärandemål och kursplaner som du ska examinera.