Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lästips: tre texter om tillgänglighet

Här hittar du korta sammanfattningar av och länkar till tre texter om tillgänglighet: en handbok, en forskningsstudie och en intervju.

Handboken Skapa en tillgänglig lärmiljö (2023)

En handbok för högskolepedagoger utvecklad av Anna Jälknäs och Heidi Wåxberg. Författarna är lärare och specialpedagoger som vill ge en grundläggande förståelse för funktionsnedsättningar och praktiska tillvägagångssätt för planering och genomförande av kurser. De menar att anpassningarna är avgörande för vissa studenter men oftast gynnsamma för hela gruppen. Boken finns att provläsa och beställa via länken nedan. Det finns också ett exemplar att låna via biblioteken vid Lunds universitet. 

Skapa en tillgänglig lärmiljö – nok.se

Artikeln Intersectional praxis and disability in higher education (2023) 

Marie Sépulchre är universitetslektor på Socialhögskolan vid Lunds universitet. I sin artikel redogör hon för olika synsätt på funktionsnedsättningar inom högre utbildning i Sverige och USA. Hon diskuterar hur det politiska klimatet i de båda länderna kan ha påverkat synsätten och hur de i sin tur påverkar hanteringen av sociala ojämlikheter. Hela artikeln finns att läsa och ladda ner via länken nedan. 

Intersectional praxis and disability in higher education (på engelska) – cogitatiopress.com

Vad är intersektionalitet? 

Intersektionalitet är ett teoretiskt perspektiv som betonar att olika former av förtryck och diskriminering kan samverka. Perspektivet erkänner att en person kan uppleva flera lager av förtryck samtidigt. Det betonar därför vikten av att ta hänsyn till olika faktorer som till exempel kön, hudfärg och socioekonomisk status när man analyserar och adresserar problem relaterade till diskriminering och ojämlikhet. Ur ett intersektionellt perspektiv går det till exempel inte att utgå ifrån att två studenter med samma diagnos har samma upplevelser och behov. 

Intervjun Hur är det att vara student vid Lunds universitet och ha dyslexi? (2021)

Ann-Catrin Johansson har sammanfattat en intervju med den tidigare studenten Malin, som har diagnosen dyslexi. I fem år studerade hon på Lunds tekniska högskola. Här berättar hon om sin studietid och vilka åtgärder som underlättade för henne.

Hur är det att vara student vid Lunds universitet och ha dyslexi?

Foto på medarbetaren Ann-Catrin Johansson.

Kontakta oss

Har du frågor om tillgänglighet i undervisningen?

Mejla Ann-Catrin Johansson:
digital [at] education [dot] lu [dot] se (digital[at]education[dot]lu[dot]se)