Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vägledning för lärare i fem steg

GAI-verktyg har snabbt fått en betydande roll inom högre utbildning och alla lärare behöver i någon mån anpassa sin undervisning efter läget. Undrar du i vilken ände du ska börja? På den här sidan hittar du en vägledning i fem steg.

Steg 1: Utforska 

Det första du behöver göra är att använda ett GAI-verktyg om du inte redan gjort det. Då får du en idé om verktygens kapacitet. Du kan till exempel prova det textbaserade verktyget ChatGPT. Mata in uppgiftsfrågor och se vilka resultat som genereras. ChatGPT är gratis men du behöver skapa ett konto för att använda programmet. Om du inte vill skapa ett konto kan du testa verktyget Perplexity. 

ChatGPT – chat.openai.com

Perplexity – perplexity.ai 

På sidan Teachonline kan du se en lista över fler GAI-verktyg som kan användas inom högre utbildning. De olika verktygen kan bland annat strukturera om text, se över grammatik eller omvandla ljud till text. 

Lista över GAI-verktyg – techonline.ca

Steg 2: Läs på 

Steg två är att läsa på om verktygen. Ta reda på vad som händer inom ditt ämnesområde nationellt och internationellt. Hur används verktygen där och vad innebär det för forskning och undervisning? Ta också reda på om det finns en policy för GAI-verktyg inom din institution eller fakultet. Om du inte hittar någon information om detta på webben kan du kontakta din studierektor eller prodekan. 

Delta gärna i något av webbinarierna om GAI som du hittar i Kalendariet eller gå självstudiekursen Generative AI-tools in Education at LU i Canvas. Se också de videor som finns på sidan Videor om GAI i undervisningen. 

Canvas-kursen Generative AI-tools in Education at LU (på engelska) – canvas.lu.se 

Videor om GAI i undervisningen

Steg 3: Granska lärandemål

När du har utforskat och läst på om verktygen behöver du granska studenternas lärandemål i din kurs eller ditt program. Om det till exempel är viktigt för dina studenter att utveckla skrivfärdigheter kan lärandemålen behöva vara tydligare med på vilket sätt. Om det är viktigt att dina studenter lär sig att använda GAI-verktyg eftersom de kommer att vara viktiga inom ditt ämnesområde kan det behöva ingå i lärandemålen. Vill du veta hur andra lärare gör finns ett forum för utbyte av erfarenheter i Teams. 

Teams-kanalen GAI-verktyg och undervisning på LU – teams.microsoft.com

Steg 4: Skapa en policy 

När du har granskat lärandemål och fattat beslut om användning av GAI-verktyg i undervisningen kan det vara en god idé att skapa en policy. Var då tydlig med om och i så fall hur studenterna får använda GAI-verktyg i sina arbeten och var specifik med vilka verktyg som är godkända för användning. Det är också viktigt att du informerar studenterna om konsekvenserna av otillåten användning av GAI-verktyg:  

  • Att få återkoppling på något som man inte har producerat själv är sällan utvecklande och det tar tid från personal och kamrater. 
  • Att förbättra texter med GAI kan avstanna utvecklingen av egen skrivkompetens. 
  • Att vilseleda eller fuska med hjälp av GAI kan leda till varning eller avstängning. 

Ta gärna hjälp av mallen nedan för att utforma en policy för GAI-användning i din kurs eller ditt program. 

Det redigerbara policydokumentet för institutioner och studenter (Word, 24 kB)

Tipsa också gärna dina studenter att läsa texten nedan. 

Fyra saker alla studenter måste veta om generativa AI-verktyg – campusonline.lu.se

Steg 5: Testa och utvärdera 

Med ny undervisningsteknik är det klokt att först testa i liten skala och sedan utvärdera. Under en termin kan du till exempel förbjuda GAI-verktyg vid examination men prova att använda dem i klassrummet för särskilda uppgifter. Utvärdera sedan med dina studenter och kollegor, och fundera på om du vill använda verktygen i större utsträckning framöver. 

Om du vill ha exempel på hur GAI-verktyg kan användas i undervisningen kan du kolla in någon av sidorna nedan. 

Generativ AI för bättre lärande – parnes.com/blog

Positive uses for ChatGPT in the higher education classroom – clear.unt.edu

I början av 2023 startades en arbetsgrupp för att diskutera användningen av GAI-verktyg i undervisningen. Arbetet utmynnade i en rapport som publicerades i maj 2023. 

Arbetsgruppens rapport (på engelska, pdf)

Foto på medarbetaren Rachel Forsyth.

Kontakta oss

Har du frågor om GAI-verktyg i undervisningen?

Mejla Rachel Forsyth: digital [at] education [dot] lu [dot] se (digital[at]education[dot]lu[dot]se)